Gå til innhold Gå til søk

Helsegevinster ved sykling

Dersom 100.000 flere sykler til jobben, blir besparelsen for samfunnet på hele tre milliarder kroner i året ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengende sykkelvegnett i norske byer er trolig fire-fem ganger større enn kostnadene, og har høyere lønnsomhet enn de fleste veiprosjekt, i følge TØI.

Betydelig helsegevinst

Sykling gir betydelige helsegevinster, redusert sykefravær og andre innsparinger. Samfunnet kan spare 30.000 kroner for hver person som begynner å sykle til jobben.

Mindre syke ved sykling

En person som begynner å sykle til jobb regelmessig vil med syklingen spare inn 16.000 kr i året på helsebudsjettet. En syklist holder seg friskere enn en ikke-syklist, og alle som holder seg i form, får færre livsstilsrelaterte sykdommer og unngår i større grad alvorlige sykdommer. Totalt vil dette bety at dersom 5000 personer begynner å sykle til jobben vil dette tilsvare 81 millioner kroner spart på helsebudsjettet på et år.

Mindre sykefravær, økt verdiskaping

Ifølge TØI vil sykefraværet gå ned med minst ett prosentpoeng for hver person som begynner å sykle til jobb. Ut i fra en lønnskostnad på 400.000 kroner i året, gir dette en besparelse på 4.000 kroner per år. En slik årlig besparelse vil i løpet av en normal yrkeskarriere spare arbeidsgiver og samfunnet for flere hundretusen kroner. Færre sykedager vil også gi flere produktive arbeidsdager og større verdiskaping.

Helseundersøkelser

Undersøkelser som Trafikkøkonomisk institutt (TØI) har gjort i Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad, Mandal og Larvik viser at sykling gir en stor helsegevinst. Denne helsegevinsten er på over 100 millioner kroner for hver av byene Sandefjord og Larvik. I mindre byer som Notodden og Mandal er helsegevinsten av økt sykkelbruk i samme periode beregnet til mellom 30 og 40 millioner kroner. Undersøkelsen baserer seg på tall fra perioden fra 2006 til 2010.

Reduksjon i alvorlig sykdom

Undersøkelsene viste en økning i antall personkilometer med sykkel pr innbygger fra 2006 til 2010 som varierte fra ca 70 prosent til over 300 prosent. Det er forventet nedgang i alvorlig sykdom og kortvarig sykefravær som følge av økt sykling.

Omlag 60 prosent av helsegevinsten er forventet å være utgiftsreduksjon i helsevesenet og trygdesystemet i forbindelse med behandling av alvorlige sykdommer og reduserte utgifter til korttidssykefravær. Dette er reduksjon i det som er kalt ”realøkonomiske kostnader”, mens 40 prosent av gevinsten er en verdsetting av økningen i velvære som syklistene får på grunn av den reduserte sykdomsrisikoen.

Ifølge en undersøkelse publisert i Tidskriftet for den norske legeforening, viser funn at hos voksne som sykler til og fra arbeid er assosiert med ca. 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos både menn og kvinner etter justering for andre risikofaktorer og generelt aktivitetsnivå.

Publisert
23.06.2016
Sist endret
24.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk