Gå til innhold Gå til søk

Prosjektering og utbygging

Dette omfatter oversiktsplaner, forprosjekt, detaljplanlegging og gjennomføring av prosjektene. Drift og vedlikehold av anleggene gjøres av driftsenhetene. Kommunen kjøper alle tjenester til detaljplanlegging hos konsulenter. Dette skjer ved bruk av rammeavtaler eller konkurranser mellom flere firma. Utførelse av prosjektene gjennomføres i henhold til kommunens innkjøpsreglement.

Alle arbeidene lyses ut på anbud og offentliggjøres både på kommunens hjemmeside under kunngjøring og på Doffin (Norges database over offentlige innkjøpskunngjøringer).

De ulike fagområdene omfatter følgende innenfor nyanlegg og rehabilitering:

  • Veg, fortau, gangveg, parkeringsplasser, byrom, bruer og gatelys
  • Parker, idrettsanlegg og friluftsområder
  • Vann: Ledningsanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner og    behandlingsanlegg
  •  Avløp: Ledningsanlegg, kloakkrenseanlegg, pumpestasjoner og overløp
  • Bygg: Skoler, barnehager og andre kommunale bygg.

Avdelingen har også flere interne arbeidsoppgaver med rullering av kommunens hovedplaner innen vei, vann og avløp. Oppfølging og revidering av Risiko og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner for vann og avløpsanleggene i kommunen.

Avdelingen følger også opp private utbyggere med kontroll av tekniske planer og overtagelse av infrastruktur til kommunal eierskap og drift. Uttalelser og oppfølging av private og offentlige reguleringsplaner er også en del av avdelingens oppgaver.

Publisert
27.02.2014
Sist endret
27.02.2014

Kontakt oss

Jostein Nybråten
Enhetsleder

Mob: 971 38 977
Epost: Jostein Nybråtensend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk