Vei, park og idrett - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Vei, park og idrett

Enheten står for forvaltning av funksjonene veier, trafikk, parkering, samt parker, lekeplasser, grøntområder og regulerte friområder.

Teknisk forvaltning, vei, park, idrett, e-post:

knut.arnold.johansen@ringerike.kommune.no,

jan.skillebekk@ringerike.kommune.no

morten.fageraas@ringerike.kommune.no

Arbeidsområdene for de enkelte enhetene:

Vei

  • Drift og vedlikehold av til sammen ca. 250 km samleveier, boliggater, gang- og sykkelveier med veielementer.
  • Vinterdrift, snørydding, strøing.

Kommunen foretar snørydding og strøing av gågatearealene i sentrum og ellers fortau langs kommunale veier.

Vintervedlikehold av fortau og gang- sykkelveier langs det meste av fylkesveinettet er det Statens vegvesen som har hånd om.

Brøytesnø fra snørydding langs offentlig vegareale som blir liggende igjen i private avkjørsler må ryddes av eier av den private eiendommen.

Utfordringen med værtype med vekslende kulde og varme er at påført strømasse i løpet av dagen blir dekket av vann og senere is når kuldegradene kommer.

Iht. Politivedtekter for Ringerike kommune så er det innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune, eier av hus eller grunn sin plikt å rydde fortau utenfor egen eiendom for snø, samt å strø når det er glatt. De samme eierne er også ansvarlig for å hindre snø- og isras fra sine tak.

  • Sommerdrift, generelt veivedlikehold, herunder gatefeiing, kantklipping etc.
  • Gatelys langs kommunal vei.

Lenker:

Trafikk
Kommunal parkeringshånheving (se egen side for parkering )

  • Skilt, trafikkregulering og trafikksikkerhetstiltak

Park

  • Drift og vedlikehold av kommunale idrettsplasser, parker, lekeplasser og friområder.
  • Blomsterarrangementer.
  • Trær og prydbusker.
  • Islegging av skøytebaner.
  • Badeplasser

  

  

Publisert
08.11.2007
Sist endret
13.06.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk