Gå til innhold Gå til søk

Parkering

Ringerike kommune står for drift og vedlikehold av offentlige parkeringsplasser i kommunen, og er tillagt myndighet til parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivningen og gjeldene forskrifter (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, av 18.03.2016)

Hovedmålet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Kommunen administrerer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringsavgift

Kommunen har ulike typer automater, som kan betales med mynt, kort og via mobil (EasyParks app/SMS). På de kommunale plassene er det gratis å parkere for forflytningshemmede med kort (husk bevis). 

To timers gratis parkering på kommunale parkeringsplasser  for El- og hydrogendrevne biler  

For å parkere gratis må alle EL- og hydrogendrevne biler ha en parkeringsskive (urskive) synlig i vinduet. Urskiven skal stilles på det klokkeslettet du parkerer bilen og gjelder for to timer.

Etter to timers gratis parkering, betaler man parkeringsavgift på automat eller via Easypark appen. Informasjon om Easypark finner du her.

Du får gratis urskive på følgende steder i deres åpningstid:

 • Ringerike Kommune, Rådhuset, Oslovn 1.
 • Glade Hjul, Torvgata 8.
 • Comfort Hotell Ringerike, Kongens gate 3.
 • Ringerike Næringsforening, Næringslivets Hus, Hønefoss Bru 1B.

Ordningen med gratis parkering starter 3. juli 2017

 • Fredag 30. juni fjerner veiavdelingen i Ringerike kommune kryssene på parkeringsskiltene.
 • Skiltene håndheves fra mandag 3. juli.

I praksis betyr dette:

 • Når urskiven er synlig og stilt på klokkeslettet du parkerte har du gratis parkering i to timer.
 • Etter to timer må du forlate parkeringsplassen eller betale for videre parkering.
 • Ordningen gjelder kun for EL- og hydrogenbiler.

 Mer informasjon finnes her.

 

Gebyr/kontrollsanksjon/klage

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Parkering i strid med Veitrafikklovens bestemmelser og skiltforskriften utstedes gebyr på kr 900.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende gebyr og kontrollsanksjoner, samt fjerning av motorvogn kan rettes til Ringerike kommune, Tekniske forvaltning.

Gebyr og kontrollsanksjon må betales selv om det fremsettes klage. (Er gebyret eller kontrollsanksjonen ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, økes det med 50%.)

Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker. Får man medhold vil beløpet bli returnert. Klagen må sendes:

Ringerike kommune Tekniske forvaltning, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Alternativt på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no

Klagen må inneholde:

 

 • Fullstendig navn og adresse
 • Saksnummer
 • Registreringsnummer
 • Begrunnelse for klagen
 • Dokumentasjon/bekreftelse

 

Klageskjema kan fås på Servicetorget på Rådhuset. Ved siden av kommunens parkeringsdrift er det flere private parkeringsselskap i sentrum.

Publisert
30.06.2017
Sist endret
30.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Anne-Marie Bakkeby
Mobil: 971 06 046send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk