Gå til innhold Gå til søk

Vielser

Hvem kan gifte seg hos oss

  • Kommunens innbyggere kan gifte seg i Ringerike. Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Ringerike. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.
  • Personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, kan gifte seg i Ringerike.
  • Andre enn kommunens innbyggere kan gifte seg i Ringerike, mot et gebyr.

Vilkår for å gifte seg

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves og kontrolleres.

De som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som sjekker at ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Er vilkårene for ekteskap er oppfylt, får dere  en prøvingsattest fra skattekontoret.

Her finner dere skatteetatens nettsider med søknadsskjema for prøvingsattest.

Merk:

  • Prøvingsattesten som utstedes kun er gyldig i fire måneder.
  • Prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. 
  • Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Tidspunkt og sted

Vielser gjennomføres onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400 i Ringerike rådhus, untatt i juli.  Vi tilbyr ikke vielser på helligdager

Dersom dere vil gifte dere i juli, kan dette avtales å et tidspunkt som passer kommunen.

Vielser på andre tidspunkt og andre steder i kommunen, er mulig etter avtale, mot et gebyr.

Kostnader

Det er gratis å gifte seg i rådhuset onsdager og fredager kl 12.00 – 14.00, for de som har rett til vielse her.

Andre enn kommunens innbyggere kan gifte seg i rådhuset i tidsrommet ovenfor mot et gebyr på 1000,-.

For eventuelle vielser utenom oppsatt tid og sted vil Ringerike kommune ta et gebyr på 5000 kroner (gjelder alle).

Brudefolket vil i forkant få beskjed om den konkrete prisen, i de tilfeller der det er aktuelt.

Betaling

Eventuell faktura sendes etter at tid for vielse er fastsatt.

Bestille tid, dokumentasjon og frist

For å bestille tidspunkt må dere sende inn en søknad.

Følgende dokumenter sendes/leveres til Ringerike kommune i forbindelse med bestilling av vigselstidspunkt:

  • Søknadsinformasjon ferdig utfylt
  • Original prøvingsattest fra folkeregisteret

Dokumentene sendes til:

Servicetorget@ringerike.kommune.no: Epostmal

Eventuelt i posten, Wordmal: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt på Servicetorget på rådhuset i Osloveien 1. Konvolutten må merkes tydelig med "vigsel".

Reservasjon utover 4 måneder

Dersom du ønsker å reservere tid mer enn fire måneder i forveien, er du velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder.

Nyttige lenker

Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Vedtak om borgerlig vigselsformular
Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler
Kommunestyrets sak 154/17 om kommunale vigsler
Søknad til folkeregisteret om prøvingsattest 

Publisert
08.01.2018
Sist endret
02.05.2018

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk