Vielsesdagen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Vielsesdagen

Hvem utfører seremonien

Kommunestyret i Ringerike har delegert vigselskompetanse til følgende personer:

Ordfører, varaordfører og advokatene ved kommunens advokatkontor.
Paret som skal vies kan ikke selv bestemme hvem de skal vies av. 

Oppmøte og parkering

Vielsen vil finne sted i vigselsrommet i 1.etasje i Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss. Møte opp 15 minutter før avtalt tid.

Av og påstigning kan brudeparet foreta ved hovedinngangen, men parkering er på gjesteparkeringen bak rådhuset.

Legitimasjon

Ved oppmøte viser dere legitimasjon i resepsjonen.

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Vielsesseremonien

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med vitnene og eventuelle gjester (max 4 stk). Seremonien varer i 10-15 minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Det er viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Den ytre tidsrammen på 15 minutter skal holdes, med mindre annet er avtalt med kommunen.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i samtykke med paret.

Språk

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Vigselsattest

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Velkommen til oss!

Publisert
08.01.2018
Sist endret
08.01.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk