Transport - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Transport

TT-tjenesten (transporttjeneste for funksjonshemmede) er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan eller har vesentlige vanskeligheter med å bruke kollektive transportmidler.

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i samfunnslivet.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse på Servicetorget, tlf. 32 11 74 00. Søknad om TT-tjeneste sendes til Servicetorget, vedlagt legeerklæring og bilde.

Transport til lege, tannlege, fysioterapeut m.m dekkes ikke av TT-tjenesten. 

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Person/fører av motorkjøretøy som har problemer med å gå og/eller bevege seg over noen lengde i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet kan søke om parkeringskort for forflytningshemmede. Det er bostedskommunen som utsteder slike. Parkeringskortet aksepteres i alle land innenfor EØS-området.

Formålet er at forflytningshemmede skal få bedret tilgang til parkering, og det er de forflytningshemmede som skal nyte godt av ordningen, ikke funksjonshemmede generelt. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning, men ut fra et særlig behov for parkeringslettelser.

Parkeringstillatelse kan også under gitte kriterier søkes av passasjer i motorkjøretøy med forflytningshemming i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Ytterligere informasjon og søknadsblankett fås ved henvendelse til Servicetorget tlf. 32 11 74 00.  Søknad vedlagt legeerklæring og bilde sendes Servicetorget hvor den vil bli behandlet.

Publisert
18.02.2009
Sist endret
18.02.2009

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget

Tlf 32 11 74 00

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss 

Enhetsleder:
Jan Hatten 
tlf 32 11 77 11
mob. 905 85 595send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk