Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2018 / Vegvesenet anbefaler alternativ C-redusert for E16 Nymoen-Eggmoen

Innhold

  Vegvesenet anbefaler alternativ C-redusert for E16 Nymoen-Eggmoen

  Vi har mottatt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen fra Statens vegvesen.

  Det kom innsigelser til alle trasèalternativene

  Forslag til kommunedelplan var på offentlig ettersyn i perioden 14. februar til 4. mai 2018.  

  I høringsperioden kom det inn 28 merknader til planforslaget. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat (se nederst). 

  Innsigelsene

  Fylkesmannen i Buskerud har innsigelse til alternativ A og B på grunn av de store konsekvensene de har på naturmangfoldet til den rødlistede naturtypen ravinedaler.

  Forsvarsbygg hadde innsigelse til alternativ B og C på grunn av nærføring til Forsvarets anlegg på Eggemoen. Etter dialog med Forsvarsbygg, har Forsvarsbygg trukket sin innsigelse.

  Vegvesenet anbefaler alternativ C redusert

  I sin oversendelse til Ringerike kommune, anbefaler Statens vegvesen at alternativ C redusert blir vedtatt for videre planlegging og utbygging.

  Vegvesenet begrunnet anbefalingen med følgende:

  • Alternativet oppfyller prosjektmålene om en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle trafikantgrupper.
  • Nivået på utbyggingskostnadene er betydelig lavere enn de øvrige alternativene.
  • Alternativet gir større fleksibilitet for å se på mulige vegkorridorer for E16 mellom Hensmoen og Ve-krysset (rv.7).
  • Alternativet har positiv netto nytteverdi.

  Videre planlegging og utbygging av E16 Nymoen-Eggemoen er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.Det er derfor uklart når videre planlegging på strekningen starter.

  Ringerike kommune tar sikte på å behandle forslaget politisk så snart som mulig.

  Last ned og les anbefalingen

  Siste endret: 24.06.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?