Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2018 / Bedre sosial kompetanse for barna

Innhold

  Bedre sosial kompetanse for barna

  Barnehagene i Ringerike har jobbet med kompetanseløftet "Være sammen" siden 2017 og har som mål å styrke barnas relasjoner og samhandling med andre, både voksne og barn. På lang sikt er målet med «Være sammen» å forebygge frafall i skole og arbeidsliv.

  Fra ord til handling

  Gjennom systematisk arbeid unngår vi at dette kun er luftige visjoner og ord, men blir til handling. Det skal være innarbeidet praksis i barnehagehverdagen og ha en positiv påvirkning på barnas trivsel, utvikling og læring. 

  De ansatte skal være varme, tydelige og grensesettende voksne som hjelper barna å gjøre gode valg i ulike situasjoner.

  De skal støtte barna i å:

  • ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
  • sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner

  Slik kan vi skape trygge barn, fremme inkludering og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn. 

  Ikke forskjell på privat og kommunal

  Kompetanseløftet er ikke kun for de kommunale barnahagene, de private er invitert inn og til nå deltar 11 av dem i "Være sammen" og flere starter opp på nyåret.

  "Vi er opptatt av alle barna som bor her, uavhengig av hvilken barnehage de går i" sier prosjektleder Tove Smeby Vassjø.

  Foreldrene inviteres inn

  Første november inviteres foreldre i Ringeriksbarnehagene til et felles foreldremøte med Pål Roland fra UiS på Klækken hotell. 

  "Når alle ansatte drar i samme retning, da begynner det å skje noe" var Pål Rolands budskap på kick-off for barnehageansatte høsten 2017.  

  På foreldremøte skal han snakke om disse temaene:

  • Betydningen av relasjonsbygging
  • Den vanskelige grensesettingen
  • Hvordan forstår vi mobbing og hva kan foreldre gjøre?
  • Hvilken betydning har foreldre på barns selvbildeutvikling?

  Interessen har vært enorm og ca 500, både foreldre og noen ansatte i barnehagene, har meldt seg på. 

  "Vi er veldig glade for at det er så stor interesse for å være gode voksenpersoner for barna i Ringerike, det lover godt for fremtiden" sier Marianne Mortensen, kommunalsjef for barn og unge.

  Foto: Kommunalsjef, Marianne Mortensen og rådgivere Lars Erik Braaten og Tove Smeby Vassjø i sektor Barn og Unge med foredragsholder Pål Roland i forbindelse med Kick-off for barnehageansatte høsten 2017.

  Siste endret: 18.05.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?