Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2018 / Mange nye miljøfyrtårn i Ringerike

Innhold

  Mange nye miljøfyrtårn i Ringerike

  Nylig har hele seks nye bedrifter fått overrakt sertifikatet som beviser  at de har status som Miljøfyrtårn i Ringerike kommune. Hensikten med sertifiseringen er å sette miljø- og klimaarbeid i system og sikre at virksomhetene oppfyller høye miljøkrav på alle områder.

  Tre bedrifter samtidig

  På Kilemoen var det utdeling av hele tre miljøfyrtårnsertifikater på samme adresse, til Ring Taxi, Granstad Utrykningskurs og Rescueteam AS og Granstad Taxi og Busstransport.

  - Det var praktisk for bedriftene å bli sertifisert samtidig, da mye av daglig drift henger sammen. Valget om å bli miljøfyrtårnsertifisert var med bakgrunn i et ønske om bevisstgjøring av egen virksomhet, være konkurransedyktig og oppfylle anbudskrav sier felles daglig leder, Runar Granstad.

  - Prosessen har vært lærerik, men noe tungrodd i starten. Sertifiseringen vedlikeholdes langsiktig, ved at det er krav til resertifisering hvert tredje år, sier Astrid F. Granstad.

  Elever og ansatte tar miljøet på alvor

  Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud som har totalt 9 400 elever.

  Buskerud fylkeskommune startet i 2017 opp arbeidet med å miljøsertifisere alle videregående skoler. Drammen videregående skole ble sertifisert som den første i desember 2017 og i år er det altså Hønefoss videregående skole som mottok det synlige beviset på at de er et miljøfyrtårn i Ringerike.

  - Dette betyr at vi til enhver tid må være bevisst på kildesortering, hvor mye strøm vi bruker, hvor mye papir vi bruker og om vi er flinke til å gå og sykle, sier rektor, Torunn Mathiesen.

  Hønefoss videregående mottok det synlige beviset på at de er et miljøfyrtårn. Fv: Ordfører Kjell B. Hansen, Lisa Grenlund Helgesson (Ringerike kommune), rektor Torunn Matiesen og heter Gro Ekkje (Buskerud Fylkeskommune).

  Foto: Helene Nordrum Grun, elev Medielinjen (3MKA) Hønefoss vgs.

  Fokus på miljø hver dag

  Ettermarkedssjef på Toyota Hønefoss, Stein Erik Thorsen fortalte at sertifiseringen er et resultat av miljøarbeidet som har foregått i bedriften i mange år og som alle ansatte på en eller annen måte har fokus på hver dag.

  - Vi gjenvinner i dag ca. 90 % av avfallet og sorterer i 16 forskjellige fragmenter. Energi forbruket er svært lavt, 129 kwt/kvm pr år. Det viktigste er imidlertid bevisstgjøringen hos alle ansatte rundt vårt bidrag for å sikre et bærekraftig miljø, sa Stein Erik Thorsen.

  Bedriften ville jobbe for å bli et Miljøfyrtårn fordi metoden er kjent blant kundene, er tilrettelagt for bransjen, er heldigital, tar hensyn til både indre og ytre miljø, samtidig som det er enkelt å administrere. Til gjengjeld så betinger den blant annet at de utarbeider årlige klima- og miljørapporter.

  Toyotas ledelse la vekt på at Miljøfyrtårn har en enkel og praktisk tilnærming som styrker daglige rutiner i det å ta vare på miljøet og alle som jobber her.

  - Som leder for bedriften er jeg svært imponert over engasjementet og arbeidet som er gjort av de ansatte i forkant av denne sertifiseringen.» sier adm. direktør Torgrim Klokkervold. Jeg er helt sikker på at alle ansatte følger de oppsatte rutiner slik at vi påvirker miljøet minst mulig i negativ retning. Dagen i dag markerer at målet om miljøsertifisering er nådd, og at det daglige arbeidet med å følge dette miljøansvaret er i gang.

  Bilde: Ansatte på Toyota Hønefoss sammen med ordfører og klima - og miljøsjef i Ringerike kommune, Bente Elsrud Anfinnsen.

  Foto: Ringerike kommune

  Miljøvennlig merkevarebygger 

  Norske Servicesystemer AS (NSS) har vært lokalisert på Ringerike i 30 år og er et merkevareselskap og grossist av barneprodukter (barnevogner, smukker, flasker, leker osv.) De leverer blant annet til apotek, barnebutikker, lekebutikker, grossister, nettbutikker og direkte til barnehager.

  Sertifiseringsprosessen startet med tanken om å revidere HMS, og et ønske om å være en miljøvennlig merkevarebygger. Gjennom dette arbeidet har de dermed fått mulighet til å kunne påvirke både kunder og leverandører med sin miljøprofil. I tillegg er det kommet flere krav om sertifisering fra de store kundene.

  Prosessen har vært lang, men også givende og lærerik.

  - Selv om det var mye jobb, var det også en spennende prosess» sier Linn Marie Hallum produktansvarlig og ansvarlig for miljøfyrtårnprosessen.

  Hun understreker at de har fått god hjelp av konsulent Edvin Tysse i arbeidet for å oppnå sertifisering, og at det har ikke vært behov for store endringer for å oppfylle kriteriene. Lisa Grenlund Helgesson, miljøfyrtårnkoordinator, og Geir Gulbrandsen, eier og daglig leder har også vært aktive i prosessen. Sertifiseringen ble til slutt ble godkjent av sertifisør Jorunn Dokken.

  NSS har også en kjemi- og industriavdeling. Denne er også med i miljøfyrtårnsertifiseringen.

  Fra venstre: Jorunn Dokken (sertifisør), Geir Gulbrandsen (eier og daglig leder NSS) og Lisa Grenlund Helgesson (Ringerike kommune).

  Foto: Ringerike kommune

  Ordfører oppfordrer flere til å bli Miljøfyrtårn

  Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen har vært hos bedriftene og delt ut beviset. Han ga de ros og gratulerte de for å gå foran som et godt eksempel.

  - Det er viktig for Ringerike og Hønefoss som region at næringslivet er framtidsrettet og strekker seg etter høye klima- og miljøkrav slik disse bedriftene har gjort",  sier han og utfordrer både andre bedrifter og kommunen selv til å gjøre det samme.

  Miljø –og klimaarbeid settes i system

  Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er særlig godt egnet for små og mellomstore virksomheter, samt konserner med mange små virksomheter tilknyttet seg. Gjennom prosessen fram til sertifisering går virksomheten selv, med hjelp av en konsulent, gjennom alle deler av virksomheten sin.


  Les mer om Miljøfyrtårn.

    

  Siste endret: 25.06.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?