Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2018 / Studenter bruker Hønefoss som case

Studenter bruker Hønefoss som case

Ringerike Kommune er nå vertskap for rundt 45 studenter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitetet (NMBU) på Ås. Gjennom feltarbeid og oppgaver skal studentene finne ut hvordan overvann kan bli til en ressurs i Hønefoss.

Skal gi konkrete forslag til forbedringer

Studentene utdanner seg til landskapsarkitekter, og er 4. og 5. års studenter. De tar kurset «Blå og grønne strukturer i urbane områder».

Blågrønn infrastruktur er store og små naturpregede områder i byer og tettsteder. Det er alle vegetasjonskledde områder og vannområder, som kan brukes og forvaltes til å øke naturopplevelsene i byen. Samtidig skal disse strukturene bidra til å løse fremtidige problemer knyttet til klimaendringer og til å skape robuste byer med gode tilpasningsevner.

Utbyggingsavdelingen og Miljø- og arealavdelingen i Fossveien har forberedt flere problemstillinger som det ønskes ulike grep og muligheter for å håndtere.

- Men oppgavene er ikke kun begrenset til disse. Vi håper at studentene vil gi oss gode og konkrete forslag og være med å løse utfordringer som vi har på nye måter. Vi håper spesielt at de kan se på mulighetene med å kombinere gode løsninger for overvann i grønne strukturer og lekearealer, sier Lene Grimsrud i utbyggingsavdelingen.

Noen av oppgavene

  • Overvann, fra problem til ressurs
  • Hvor bør det være flomveier i Hønefoss sentrum?
  • Hvordan kan vi gjøre tiltak knyttet til overvannsproblematikk i områder som allerede er utbygd?
  • Hvordan, og i hvilke områder kan vi holde nedbør tilbake gjennom fordrøyning for å forebygge flomskade?
  • Hvilke positive konsekvenser er knyttet til at det kommer mer nedbør?
  • Bør vi i Hønefoss tenke på noe spesielt langs elvekantene ift. vegetasjon?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge eller endre vegetasjonen slik den er i dag, for å etablere møteplasser, aktivitetsområder eller promenader?

En uke på Ringerike

Studentene er på Ringerike i en hel uke og mandag 17. september ble de ønsket velkommen av ordfører Kjell B. Hansen. De fikk også ulike presentasjoner knyttet til utvikling og vekst, både i byen og omlandet.

Senere på dagen var de på guidet busstur i regionen, og i løpet av uken skal studentene jobber i felt og med oppgavene.

Besøket avsluttes med at de legger frem noen av funnene sine for sine lærere, medelever og ledelsen i kommunen. Utover høsten skal de jobbe videre med oppgavene som skal leveres til jul.

- Vi gleder oss til å vise frem Ringerike for studentene og til å få gode innspill på hvordan vi kan legge til rette for flere naturopplevelser i byen og samtidig skape en robust by, sier leder for Miljø- og arealavdelingen Heidi Skagnæs.