Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Grunnundersøkelser på Støalandet

Innhold

  Grunnundersøkelser på Støalandet

  Risikoen for kvikkleireras vurderes som usannsynlig. Utredningene av grunnforholdene på Støalandet er nå gjennomført, og den geotekniske rapporten finner du her.

  Risiko for kvikkleireras vurderes som usannsynlig 

  Rapporten konkluderer med at området/kvikkleiresone «867 Støalandet» er noe bedre enn vurdert i NGI rapport fra 2009. Faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse er uendret.

  Sannsynligheten for å utløse et kvikkleireskred har blitt vurdert som usannsynlig. Likevel har det blitt vurdert at kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom det er en mulighet for rotasjonsskred i alle skråninger (se s. 18).

  Kvikkleiresonen er noe endret

  Endringene er lagt ut på kommunens karttjeneste og NVE atlas. Ny avgrensning av sonen er omtrent som før, med mindre endringer midt/nord på området.  

  Figur 1: Revidert kvikkleiresone 867 Støalandet:

  Sikringstiltak kun nødvendig ved fremtidig utbygging

  Rapporten skisserer også mulig sikringstiltak, men disse er kun nødvendig om området skal utbygges ytterligere. Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både arealplanlegging og byggesaker.

  Prosjektering og utførelse av fremtidige tiltak på Støalandet skal følge sikkerhetskrav fra:

  • gjeldende NVE kvikkleireveileder
  • plan- og bygningsloven
  • byggesaks‐/byggteknisk forskrift
  • øvrig relevant regelverk

  Krav om geotekniske vurderinger i randsonen

  For tiltak i randsonen og i skråningene er det krav om en geoteknisk vurdering av alle tiltak, også «ikke søknadspliktige mindre tiltak» etter Byggesaksforskriften (SAK§ 4-1). Hva som er definert som randsone er vist på tegning V11 i rapporten (se s. 40).

  For resterende områder vil det fremgå av NVE kvikkleireveileder 7/2014 hvilke tiltak som må vurderes av geoteknisk fagkyndig.

  Kapittel 5 i rapporten beskriver krav til sikkerhet for fremtidige tiltak i sonen (se s. 7).

  Les hele rapporten her

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?