Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Kartverket har vedtatt skrivemåte for Styggdal

Innhold

  Kartverket har vedtatt skrivemåte for Styggdal

  Stedsnavntjenesten i Språkrådet og Kartverket har vedtatt skrivemåte for stedsnavn i Ringerike kommune. Stedsnavnene som er vedtatt kan du se i lister på denne siden, sammen med vurderingene som ligger bak.

  Vedtatt skrivemåte på stedsnavn

  Kunngjøring av navnesak 2018/237 Del 1 – Styggedalen/Styggdal mfl.

  Vurderingene som ligger til grunn for de ulike navnevedtakene finner du her:

  VEDTAKSBREV FRA KARTVERKET

  Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte skrivemåter. Skrivemåten av slektsnavn berøres ikke av vedtak som gjelder stedsnavn, og slektsnavn skal heller ikke påvirke skrivemåten av stedsnavn.

  Kartverket har vedtatt at følgende navn skal skrives slik:

  • Styggdalen (dal)
  • Styggdalsbrua (bru)
  • Styggdalskrysset (vegkryss)
  • Styggdalsbakken (bakke)

  Lovverk og klagerett

  Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

  Det vil si :

  • offentlige organ
  • eier eller fester for bruksnavn og
  • lokale organisasjoner, som for eksempel historielag

  Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. forvaltningsloven § 29.

   Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis.

  Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Statens kartverk). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?