Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Kartverket har vedtatt skrivemåte på 280 stedsnavn

Innhold

  Kartverket har vedtatt skrivemåte på 280 stedsnavn

  Kartverket har vedtatt skrivemåte for  stedsnavn i Ringerike kommune. Stedsnavnene som er vedtatt kan du se i lister på denne siden, sammen med vurderingene som ligger bak.

  Vedtatt skrivemåte på stedsnavn 

  Kunngjøring av navnesak 2016/6051 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl.

  Vurderinger til de ulike navnevedtakene

  Vurderingene som ligger til grunn for de ulike navnevedtakene finner du her:

  Vedtaksbrev fra Kartverket

  For enkelte steder er det vedtatt både et hovednavn og et undernavn. I disse tilfellene er det hovednavnet som vil bli synlig på kartet, og for eventuelt bruksnavn er det hovednavnet som skal stå i matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, bygning- og adresseregister).

  Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte skrivemåter. Skrivemåten av slektsnavn berøres ikke av vedtak som gjelder stedsnavn, og slektsnavn skal heller ikke påvirke skrivemåten av stedsnavn.

  Kartverket vedtatt at følgende navn skal skrives slik:
  Lauvlia (seter)
  Lauvlibekken (bekk)
  Lauvlibrenna (ås)
  Lauvliflaka (myr)
  Lauvlia (bruk 37/73 og 29/8)
  Lauvlia II (bruk 29/9)
  Nordre Gaupeskardet (skar)
  Søndre Gaupeskardet (skar)
  Skardmyra (myr) – samlevedtak for Skard-
  Nedre Skardmyr (myr) – samlevedtak for Skard-
  Seterroa (seter)
  Håvardssetra (seter)
  Seterskogen (bruk 102/57)
  Martesetra (seter)
  Lundesgarden (gard 148)
  Nedre Lundesgarden (bruk 148/1)
  Øvre Lundesgarden (bruk 148/2)
  Tolveren (hovednavn)/Hjulhuset (undernavn) (hjulhus)
  Tolveråsen (ås)
  Tolveråsbekken (bekk)
  Glisetra (seter og gard 115)
  Glisetra (bruk 115/1)
  Granbu (seter, navneobjektet er sammenslått med Granbu (fritidsbolig)
  Rishuet (seter)
  Rishuet (hovednavn) / Rishueåsen (undernavn) (ås)
  Slaen (seter)
  Slatjernet (tjern)
  Steinvollen (hovednavn) / Lortholoa (undernavn) (seter)
  Steinvollen I (bruk 126/7)
  Steinvollen II (bruk 137/10)
  Stubbdal (gard 14)
  Stubbdal (bruk 14/1 og 14/9)
  Nedre Stubbdal (bruk 14/4)
  Rakkestad med Stubbdalsvollen (bruk 26/1, Vedtaket gjelder kun navnet Stubbdalsvollen)
  Flåten, Stubbdal, Heggelien og Langlien skog (bruk 18/13, vedtaket gjelder kun navnet Stubbdal)
  Stubbdalssetra (seter)
  Stubbdalskampen (ås)
  Stubbdalsflaka (slette)
  Stubbdalstjernet (tjern)
  Stigsrud (gard 109)
  Nedre Stigsrud (bruk 109/1)
  Øvre Stigsrud (bruk 109/2)
  Stigsrudsetra (seter)
  Stigsrudsetra (bruk 109/3)
  Stigsrud II (bruk 109/15)
  Stigsrudåsen (ås)
  Breivika (vik)
  Trygstadmyra/Trøgstadmyra (myr), vedtaket gjelder skrivemåten av etterleddet -myra
  Kittelsbymasta (kraftledningsmast) vedtaket gjelder navnevalget og skrivemåten av -masta
  Hjellebekken (bekk) – Bersvendbekken avslås som navnevalg på dette objektet
  Hjelletangen (nes)
  Gamlesetra (seter)
  Gamleseterremmen (bruk 278/52)
  Venekoll (seter)
  Venekollbekken (bekk)
  Venekollmyra (myr)
  Vesetrudvollen (seter) – vedtaket gjelder etterleddet -vollen
  Vesetrudvolltjernet (tjern) – vedtaket gjelder etterleddet -volltjernet
  Østerdam (seter)

   

  I de følgende navn gjelder vedtaket kun sammensetningsmåten og skrivemåten av navneleddet -setra/-seter.
  Asksetra (seter)
  Aslakssetra (sidenavn) / Bakkesetra (sidenavn) (seter)
  Beinsetra
  Beinsetra (bruk 308/13)
  Blakstveitsetra (seter)
  Borgersetra (seter)
  Borgersetra (bruk 99/7 og 101/4)
  Breiensetra (seter)
  Breiensetra (bruk 83/3 og 83/5)
  Busterudsetra (seter)
  Bølgensetra (seter)
  Bølgensetra (bruk 106/14)
  Bårnåssetra (seter)
  Eidvassetra (seter)
  Engersetra (seter)
  Evenssetra (seter)
  Evenssetra skog (bruk 265/10, 11, 13 og 16)
  Fagerlisetra (seter)
  Fagerlisetra (bruk 129/49)
  Finnerudsetra (seter)
  Fjellsetra (seter, 2 steder)
  Flaskerudsetra (seter)
  Gagnumsetra (seter)
  Gagnumsetra (bruk 38/11,12,13 og 14
  Grytesetra (seter)
  Grøterudsetra (seter)
  Gullerudsetra (seter)
  Gunbjørrudsetra (seter)
  Gyrihaugsetra (seter)
  Hagasetra (seter)
  Haugerudsetra (seter)
  Setertjern (hovednavn) / Vestre Setertjern (undernavn) (tjern)
  Henssetra (seter)
  Hjelmerudsetra (seter)
  Holmetjernsetra (seter)
  Honerudsetra (seter)
  Hovinsetra (seter)
  Hovssetra (seter)
  Hvalssetra (seter, 2 steder)
  Hvalssetra (bruk 274/3)
  Ingeborgsetra (seter)
  Ingeborgseterstykket (bruk 25/7)
  Kastsetra (seter)
  Kittelsbysetra (seter)
  Lerbergsetra (seter)
  Marisetra (seter)
  Mosetra (seter)
  Nersetra (seter, 2 steder)
  Nersetra (bruk 276/76)
  Nordre Skagnessetra (seter)
  Nysetra (seter)
  Oppegardssetra (seter)
  Persvollsetra (seter)
  Puttesetra / Pettsetra (seter)
  Ringerudsetra (seter)
  Ringkollsetra (seter)
  Ringsetra (seter)
  Rudssetra (seter)
  Rustansetra (seter)
  Saksentjernsetra (seter)
  Skarrudsetra / Skalerudsetra (seter)
  Solskinnsetra (seter)
  Somdalssetra (seter)
  Spålssetra (seter)
  Steinbusetra (seter)
  Stormyrsetra (seter)
  Svartbekksetra (seter) og (bruk 290/13)
  Søre Skagnessetra (seter)
  Uglesetra (seter) – undernavn til Ugla
  Vakersetra (seter)
  Heggelisetra (bruk 31/35)
  Veholtsetra (seter)
  Vikersetra (seter)
  Viksetra (seter)
  Hvalssetra (hovednavn) / Øvre Hvalssetra (undernavn) (seter)
  Aurtjernsetra (seter)
  Bekkevollsetra (seter)
  Bjørnerudsetra (seter)
  Bråtasetra (seter, 2 steder)
  Fjellsetra (seter)
  Gamle Busterudsetra (seter)
  Granumsetra (seter, 2 steder)
  Gravlimosetra (seter)
  Gravlimoseterdalen (dal)
  Gravlisetra (seter)
  Høgåssetra (seter)
  Haukedalssetra (seter)
  Hengslesetra (seter)
  Jonsrsudsetra (seter)
  Kroksrudsetra (seter)
  Kvernstusetra (seter)
  Leintjernsetra (seter)
  Øvre Leintjernsetra (seter)
  Liasetra (seter)
  Lystigsetra (seter)
  Mellomsetra (seter)
  Modalssetra (seter)
  Modalsseterdalen (dal)
  Myrasetra (seter)
  Øvre Fjellsetra (seter)
  Nedre Fjellsetra (seter)
  Lindelisetrene (seter, fellesnavn på Øvre og Nedre Fjellsetra)
  Nysetra (seter)
  Ormesetra (seter)
  Rundhølsetra (seter)
  Røstesetra (seter)
  Røsteseteråsen (bruk 278/83)
  Røstesetertjern (tjern
  Slettesetra (seter)
  Støasetra (seter)
  Tranbysetra (seter)
  Veslesetra (seter)
  Veslesetra (gammel bosettingspass)
  Vestre Holtesetra (seter)

  Lovverk og klagerett

  Med hjemmel i § 5 tredje ledd i lov om stadnamn har Stedsnavntjenesten i Språkrådet og Kartverket gjort disse vedtakene.

  Etter § 10 i lov om stadnamnkan de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn, klage på vedtak om skrivemåten.

  Det vil si:

  • offentlige organ,
  • eier eller fester for bruksnavn og
  • lokale organisasjoner, som for eksempel historielag.

  Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker.

  Dersom denne meldingen skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gangen. Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til en særskilt klagenemnd

  som er oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkiverte hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

  Siste endret: 17.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?