Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Organisasjonsendringer i kommuneledelsen

Innhold

  Organisasjonsendringer i kommuneledelsen

  Magnar Ågotnes fratrer sin stilling som kommunalsjef for skole og kultur 1. oktober 2019. Fra samme dato overtar Marianne Mortensen ansvaret for skolesektoren i tillegg til de ansvarsoppgavene hun i dag har som kommunalsjef for barn og unge.

  Endringer i organisasjonen

  Ansvaret for kultur og idrett overføres til den nye kommunalsjefen som skal erstatte Gunn Edvardsen. Edvardsen sluttet tidligere i år, og denne stillingen lyses ut før sommerferien.

  Etter denne endringen vil Ringerike kommune styres gjennom tre store sektorer med hver sin kommunalsjef for:

  • utdanning og familie
  • teknisk, kultur og idrett
  • helse og omsorg

  Endringer i Fossveien

  Fra 1. august overføres ansvaret for enhetene utbygging og miljø og areal fra kommunalsjef samfunn til assisterende rådmann. Assisterende rådmann Terje Dahlen har fra før ansvaret for planavdelingen og strategi- og utviklingsavdelingen. Etter dette vil Dahlen ha ansvaret for alle enheter og ansatte i Fossveien.

  - Bakgrunnen for disse endringene er de erfaringene vi har med dagens organisering sett opp mot de utfordringene vi ser de nærmeste årene, sier rådmann Tore Isaksen.

  Skole, barn og unge

  - Skolesektoren og sektor for barn og unge har hatt et godt samarbeid i alle år, og det er naturlig at disse nå fortsetter under en felles ledelse. Gjennom denne måten å organisere oss på ønsker vi blant annet å sette enda større fokus på en helhetlig oppvekst og utdanning for barn og unge. Forebygging og fokus på å motivere barn og unge for kompetansesamfunnet er helt nødvendig for å møte fremtidens arbeidsmarked, sier Isaksen.

  Folkehelse

  Kommunen prioriterer arbeidet med folkehelse høyt. Både kultur og idrett er viktige bidragsytere til å bedre folkehelsen. Den kommunale tilrettelegging for frivillighet gjennom både tilskudd og anlegg er sentrale får å få dette til. 

  - Derfor ønsker jeg å samle ansvaret for dette, sier Isaksen.

  Investeringer og utvikling

  Kommunens mange store investeringer henger nøye sammen med kommunens strategi for utvikling på kort og lang sikt. Derfor samler rådmannen ansvaret for disse områdene hos en person i rådmannens ledergruppe.

  En viktig bidragsyter

  Magnar Ågotnes blir 65 år i september og ønsker av egen vilje å trappe noe ned. Fra 1. oktober går han derfor over i en 60% stilling som rådgiver i den samme sektoren.

  - Jeg vil takke Magnar Ågotnes for innsatsen og det betydelige arbeidet han har lagt ned i forhold til skole og kultur gjennom mange år. Hans faglige styrke og personlige egenskaper har tilført ledergruppen verdifull kompetanse som vi vil savne. Det er derfor gledelig at han vil fortsette i en stilling som rådgiver innen de feltene han kjenner svært godt, avslutter rådmann Tore Isaksen.

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?