Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Matrikkelen og grunnboken stenger midlertidig ved årsskiftet 2019/2020

Innhold

  Matrikkelen og grunnboken stenger midlertidig ved årsskiftet 2019/2020

  Siste halvdel av desember 2019 stenger matrikkelen og grunnboka i hele landet på grunn av kommune- og regionreformene som trer i kraft 1. januar 2020. Kartverket skal da klargjøre for digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.

  Påvirker det deg?

  Du kan bli berørt dersom du:

  • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
  • eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • ønsker å måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
  • vil tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

  grensemerke i høstlyng

  Matrikkelen stenges i ni virkedager

  Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

  Matrikkelen stenges for all oppdatering mellom:

   13. desember 2019 fra kl. 18.00 og 1. januar 2020 kl. 23.59.

  Hvilke følger får dette?

  1. Ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt.
   • Dette betyr bl.a. at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  2. Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
   • Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29.11.19, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen
  3. Ingen føring av konsesjon i matrikkelen.
   • Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

  Grunnboken stenges i en virkedag

  Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

  Grunnboken stenges for all oppdatering mellom:

  27. desember 2019 fra kl. 20:00 og 1. januar 2020 kl. 23.59

  Hvilke følger får dette?

  Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

  Vær tidlig ute

  • merk deg datoene for stenging
  • planlegg nå og vær tidlig ute!

  Kommunens kart er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

  Det samme gjelder Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel.

  NB! Tjenestene viser da data fra frystidspunktet.

  Klargjør for digital flytting av 3,6 millioner innbyggere

  Kartverket skal sikre endringene i eiendomsregisteret og grunnboken når kommune og regionreformene trer i kraft.

  Kartverket vil i perioden matrikkelen og grunnboken er stengt

  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregisteret og grunnboken.
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
  • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregisteret og grunnboken.

  Les mer om kommune‐ og regionreformene på:

  Kartverket.no/kommunereform/

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?