Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Bylab skal etableres i Fossveien

Innhold

  Bylab skal etableres i Fossveien

  Ett enstemmig formannskap ønsker at Ringerike kommune går sammen med Ringerike Næringsforening (RNF), Sparebankstiftelsen Ringerike og Skue Sparebank om å etablere Bylab i Hønefoss sentrum.

  Bred politisk tilslutning

  Dette skal være en lett tilgjengelig arena for medvirkning og informasjon. Formannskapet sluttet seg i går til dette og da gjenstår det kun å få på plass den øvrige finansieringen.

  - Jeg er veldig glad for dette forslaget, og mener at dette er noe vi må få til. Jeg kunne også tenke meg at dette kunne bli et sted som også presenterer mere av det som skjer og skapes på Ringerike. På denne måten kan alle innbyggerne få vite om alt det spennende som skjer i Ringerike. I tillegg til en fysisk Bylab kunne jeg også ønske at etableres en digital og virtuell utgave av Bylab, sa Axel Sjøberg (SV).

  - Jeg er veldig glad for at dette kommer i stand, og ser virkelig frem til dette. Jeg tror dette vil gjøre oss til en bedre kommune, ved at vi kan bruke Bylab til å utvikle byen og kommunen på en bedre måte. Det er nå også opp til oss politikere å benytte det handlingsrommet vi får gjennom Bylab til å gi bedre informasjon til våre innbyggere, sa Runar Johansen (H).

  - Dette er bra og et veldig godt tiltak, sa Stian Bakken (SP).

  - Dette kan bli en veldig fin medvirkningsarena. Denne arenaen trenger vi når vi ser på alt det som skjer i kommunen om dagen. Alt dette medfører store samfunnsmessige endringer, og det er viktig å bruke ressurser på å skape arenaer for fysisk og faktisk medvirkning, sa Håkon Ohren (AP).

  - Bylab vil være en arena hvor man kan invitere flere for å involvere oftere. Dette er en utrolig positiv sak knyttet til alle de planene som vi nå ønsker innspill til og involvering i. Her skal alle som vil skal få anledning til å komme å utrykke det de måtte mene. Dette gir muligheter for medvirkning i praksis på en langt bedre måte enn tradisjonelle folkemøter. Jeg tror terskelen blir mye lavere, og at innbyggerne dermed vil komme Bylaben for å fortelle hva de mener, sa Dag Henaug (H).

  Lett tilgjengelig

  Bylaben som nå etableres skal først og fremst være en lett tilgjengelig arena for medvirkning og informasjon knyttet til utvikling og aktivitet i byen. I tillegg skal Bylab også fungere som turistkontor og arena for medvirkning i andre prosesser som er sentrale i kommunen.

  Utgangspunktet for etableringen av Bylab har kommet gjennom byutviklingsprosjektet ERIGO i regi av RNF og målet er at Bylab åpner allerede i inneværende år.

  En rekke byer har de siste årene etablert såkalte Bylaber hvor hovedformålet er å etablere en arena for informasjon og medvirkning knyttet til utvikling og aktivitet i byen.

  Mange funksjoner i Bylab

  Basert på de behov som er vurdert lokalt, samt innspill fra andre skal Bylab etableres med følgende mulige funksjoner og aktiviteter.

  • Presentasjon og medvirkning i kommunale planer og strategier
  • Presentasjon og medvirkning i private planer og strategier
  • Informasjon og veiledning i høringssaker
  • Medvirkningsaktiviteter for by- og sentrumsutvikling
  • Informasjon om byens og regionens tilbud på kultur, natur, historie og opplevelser
  • Synliggjøre byen og regionens potensiale for nyetableringer
  • Omdømmebygging og posisjonering
  • Informasjon om fremdrift av store prosjekter, slik som Ringeriksbanen og ny E16
  • Informasjon om utleie av torgareal og annet
  • Temadager
  • Ung medvirkning
  • Prosjektarena for ERIGO-prosjektet
  • «Utstillingsplass» for utbyggere
  • Markedsføringsplass for byen og regionen
  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?