Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Digital dansetime i Ringeriksskolen

Innhold

  Digital dansetime i Ringeriksskolen

  Denne uken danses det i hele Ringerike! Gjennom den kulturelle skolesekken(DKS) får barneskoleelever undervisning i dans, digitalt, i samarbeid med Showskolen.

  Digital dansetime for 5.- 7. klassinger

  Den Kulturelle Skolesekken Ringerike (DKS) har tatt initiativ til å lage en digital dansetime for elevene i 5.-7.klasse, i samarbeid med Showskolen.

  Showskolen har god erfaring med å lage digitalt innhold for sine elever, og lang erfaring med koreografi og danseundervisning for barn. Vi er derfor helt sikre på at dansetimen vil glede elevene og bidra til økt fysisk aktivitet.

  Tiltaket er helt i tråd med læreplanen for fysisk aktivitet og overordna mål for DKS.

  - Kunstopplevelser og kulturaktiviteter har positiv effekt på både psykisk og fysisk helse. Denne positive helseeffekten får vi når vi deltar på kulturaktiviteter, skaper kunst selv og når vi er publikum, sier Victoria Koch, koordinator for DKS.

  Undervisningsopplegget skal motivere og bidra til at barn er fysisk aktive, har det gøy og får en felles kulturopplevelse der de selv deltar aktivt. I tillegg bidra til økt fellesskapsfølelse, og mindre følelse av ensomhet.

  - Vi tilbyr elvene et kulturtilbud som de kan ha glede av flere ganger. Vi ønsker at barna skal ha en felles kulturopplevelse sammen, selv om de er borte fra hverandre. 

  - Vi håper at digital dansetime bidrar til at barna er i fysisk aktivitet, at de lærer en ny kul dans, og at de kjenner mestring etter hvert som de øver mer og mer.

  - Digital dansetime er selvsagt åpen for alle. Jeg håper at barna lærer bort koreografien til de andre som er hjemme, og at barna danser dansen sammen når skolene åpner igjen, sier Victoria.

  Dansetimen varer i ca 25 minutter og blir en obligatorisk del av skoledagen en av de nærmeste dagene. Instruksjonsvideoen/dansetimen er tilgjengelig på youtube slik at elevene kan øve flere ganger.

  Alle elevene lærer den samme koreografien, og får en "felles" kulturopplevelse.

  Instruksjonsvideo viser koreografien del for del, og har også en visning av hele dansen. De aller fleste kan delta på dansetimen på sitt nivå, med små tilpasninger. Det er for eksempel fullt mulig å ta dansebevegelsene med armene, hvis man sitter i rullestol.

  Showskolen v/Elisabeth Østvang Gundersen og Guro Helleseter.

  Sammen får vi det til

  Gjennom samarbeid og god innsats på kort tid, har det blitt et spennende, digitalt undervisningsopplegg. 

  - Samarbeidet med Showskolen har vært veldig vellykket. I løpet av mindre enn en uke har Showskolen produsert den digitale dansetimen. Det er grundige instruksjoner for dansetrinnene, og en gjennomgang av hele dansen fra begynnelse til slutt, forteller Victoria.  - Det er også lagt ut en liten smakebit på Tik Tok, som allerede brukes av mange.

  - Kulturkontaktene på hver skole har vært viktige for å få dette til, deres innspill og engasjement har gjort at vi har fått laget et undervisningsopplegg som er mulig å gjennomføre på alle skolene i Ringerike.

  Lær dansen du også:

  Digital dansetime

  Kunstopplevelser og kulturaktiviteter er god folkehelse

  Verdens helseorganisasjon (WHO) beskrev de helsemessige fordelene av å drive med kunst- og kulturaktiviteter i en rapport 11.november 2019: 

  • Kulturaktiviteter reduserer angst, smerter og høyt blodtrykk, hos både voksne og barn.
  • Kunstopplevelser kan redusere sosiale forskjeller, hjelpe oss å takle psykiske utfordringer, øke trivselen og motivere til økt fysisk aktivitet.
  • Kunst- og kulturopplevelser medfører svært lav risiko, er bivirkningsfritt og kan både forebygge og behandle dårlig helse. 

  Med andre ord, det er ingen tvil om at  å tilrettelegge for fysisk aktivitet og kulturopplevelser er viktig for å opprettholde barnas helse. 

  Den kulturelle skolesekken og læreplanene

  Fra Stortingsmelding 8, Kulturell skulesekk for framtida (2007-2008) står det at vi skal:

  • Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunst- og kulturuttrykk i samspill med skolen sine læringsmål.

  Digital danseundervisning er relevant for flere av kompetansemålene i læreplanen for 7. trinn:

  • Utdrag fra gjeldene læreplan i kroppsøving: 

  "Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling eksperimentere med kroppslege uttrykk og danse enkle dansar frå ulike kulturar".

  • Utdrag fra gjeldene læreplan i musikk:

  " Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien".


  Victoria Koch, koordinator for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Ringerike kommune.

  Siste endret: 01.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?