Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Sammen for å hindre overgrep

Innhold

  Sammen for å hindre overgrep

  Et godt voldsforbyggende arbeid krever tidlig innsats, langsiktighet og god samordning, og økt innsats på tiltak for å forhindre at vold og overgrep i det hele tatt oppstår.

  Jobber på tvers for å forebygge

  Arbeidet med å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn i Ringerike kommune går på tvers av fagfelt og instanser, samlet i en arbeidsgruppe.

  Kunnskap og kompetanse styrker mulighetene for avdekking og forebygging av krenkelser mot barn; som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tove Smeby Vassjø, Kompetanserådgiver og leder for arbeidsgruppen mot vold og seksuelle overgrep mot barn.

  Å dele kunnskap med og heve kompetansen ut til, de som jobber tett på barn hver dag er et av målsettingene gruppen har, men også å heve kunnskapen hos barna selv om hva som er en krenkelse er viktig.

  Barn og ungdommer bør få kunnskap om hva seksuelle overgrep er, hva egne grenser er og få relevante ferdigheter for å forebygge seksuelle overgrep. Anna-Maria Ringh, Helsesykepleier

  Tidligere år har de arrangert store fagsamlinger, med alle ansatte som jobber med barn og unge i barnehage og skolealder.

  I år har vi fått muligheten til å ha en lukket visning av filmen «Alt jeg er», en film om livet etter overgrep, beskrevet av Emilie (18 år) som bærer på en barndom preget av overgrep, frykt og taushet. Hun ønsker å ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre i livet uten å bli sett eller hørt?

  Regissør Tone Grøttjord-Glenne fortalte hvordan filmen ble til og møte med Emilie og familien, det var en sterk opplevelse og filmen gjorde inntrykk på alle i salen.

  Filmen ble nylig nomintert til Amandaprisen i kategorien Beste dokumentarfilm.

  Visningen var for ansatte og samarbeidspartnere som jobber tett med temaet til daglig, og relevante fra kommunens administrasjon og ledelse.  

  Vi må alle sammen gjøre det vi kan for at barn og unge skal slippe å vokse opp med vold og overgrep. 

  Åshild Gjerstad Lad, Barnevernleder

  I Ringerike kommune har vi hatt oppmerksomhet knyttet til temaet vold og overgrep over flere år. Vi kan likevel bli enda bedre på å avdekke overgrep og hjelpe barn og unge som blir, eller har blitt, utsatt for vold og overgrep.

  Fokus for meg er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg – frie for vold. Frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for vekst og livsutfoldelse, og for å kunne leve et godt liv. 

  Kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner er en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten i tjenestene for å ivareta voldsutsatte, barn spesielt, og for å kunne iverksette gode forebyggende tiltak. Karianne Berg, SLT koordinator.

  Foto: Fra venstre Regissør Tone Grøttjord-Glenne med representanter fra arbeidsgruppen: Tove Smeby Vassjø, Åshild Gjerstad Lad, Karianne Berg og Anna-Maria Ringh.

  Siste endret: 18.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?