Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Økt kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Innhold

  Økt kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

  Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Et godt voldsforbyggende arbeid krever tidlig innsats, langsiktighet og god samordning. Ved å øke innsatsen kan vi også forhindre at vold og overgrep i det hele tatt oppstår.

  Tidlig innsats, langsiktighet og god samordning

  Det å avdekke og forholde seg til mistanke om seksuelle overgrep og vold mot barn og unge er en utfordring for alle, også for fagpersoner. Dette er et område hvor vi fortsatt mangler erfaring og kunnskap.

  Ringerike kommune har gjennom en arbeidsgruppe jobbet systematisk for å styrke og øke kompetansen blant ansatte i kommunen over flere år. Vi jobber for at ansatte i kommunen skal være bedre rustet til å både avdekke seksuelle overgrep og vold mot barn og unge, og for at vi skal ha flere verktøy for å hjelpe barn og unge som har vært utsatt for dette.

  Siden 2017 har en tverrfaglig arbeidsgruppe arbeidet med flere tiltak mot vold i nære relasjoner, og implementering av rutiner og veiledere i barnehage og skole.

  De samarbeider på tvers. Fv Tove Smeby Vassjø, Karianne Berg, Ellen Charlotte Andersen,Sølvi Bergerud, Jorun Holt Eggen, Nils J. Olsen, Åshild Gjerstad Lad og Anna Maria Ringh. Ikke tilstede: Michael Gisselbæk, Tonje Bakken og Merete Bergstrøm.

  Tiltak i 2020:

  - Vi må alle sammen gjøre det vi kan for at barn og unge skal slippe å vokse opp med vold og overgrep, sier barnevernleder Åshild Gjerstad Lad.

  Vi gir oppmerksomhet til et vanskelig tema

  - Vi ønsker å belyse et tema som er tabubelagt og forbundet med fortielse, skyld og skam, og inviterer til andre del av utstillingen "Hvis klær kunne fortelle", forteller kompetanserådgiver  i Ringerike kommune, Tove Smeby Vassjø.

  Utstillingen er en dokumentasjon om vold og overgrep mot barn og unge. Gjennom klær og gjenstander som har tilhørt utsatte barn, fortelles historier om lengsel etter beskyttelse. 

  Utstillingens intensjon er å bringe barnefortellinger så nær tilskueren at det skaper følelsesmessig engasjement. Samtidig ønsker vi å gi mot til handling på vegne av de minste og mest utsatte barna. Alt som fortelles er sant og bringer tilskuerne så nær de utsatte som mulig.

  - Kunnskap og kompetanse styrker mulighetene for å avdekke og forebygge krenkelser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn, sier Tove Smeby Vassjø.

  I tillegg til å se utstillingen, er det mulighet til å melde seg på lunsjforedrag 14. oktober " Fra krenkelse til håp" v/ Marius Bråtelund. 

   

  Utstilling og foredrag på Ringerike Bibliotek:

  NB! Vi gjør oppmerksom på at utstillingen kan være tøff å møte for barn og unge som besøker biblioteket alene.

   

  Den tverrfaglig arbeidsgruppen for " Vold og trusler i nære relasjoner"

  Fra sektor utdanning og familie:
  Tove Smeby Vassjø, kompetanserådgiver og kontakt
  Karianne Berg, SLT-koordinator
  Sølvi Bergerud - helsesykepleier, kontor for migrasjon og smittevern
  Jorun Holt Eggen - PP-rådgiver
  Anna Maria Ringh - helsesykepleier i skolehelsetjenesten 
  Åshild Gjerstad Lad - enhetsleder barnevern 
  Tonje Bakken - avdelingsleder, Færden avlastning/barnebolig 
  Merete Bergstrøm – barnehagelærer, spesialpedagogisk team

  Andre sektorer/samarbeidspartnere:
  Ellen Charlotte Andersen,Tannpleier på Ringerike og Hole tannklinikk
  Nils J. Olsen, kompetanserådgiver i HR-avdelingen
  Michael Gisselbæk, miljøveileder, Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner (Krisesenteret)

  Kontaktperson:
  Tove Smeby Vassjø

  Tlf 918 43 987

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?