Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Nasjonale prøver høsten 2020

Innhold

  Nasjonale prøver høsten 2020

  Hver høst gjennomfører elevene i Ringeriksskolen nasjonale prøver. Nasjonale prøver er ikke for å rangere elever eller skoler, men for gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter.

  Nasjonale prøver høsten 2020

  300 elever på 5., 8.  og 9. trinn har gjennomført nasjonale prøver i høst. På 5. og 8. trinn var det prøver i lesing, regning og engelsk. På 9. trinn gjennomføres prøver i lesing og regning, og elevene løste da de samme oppgavene som elevene på 8.trinn. Hovedregelen er at alle elever deltar. Prøvene ble gjennomført i september.

  Resultatene

  Kommuneresultatene for Ringerike viser at elevene på 5. trinn i år scorer nokså likt med landsgjennomsnittet. 

  På 8. trinn scorer elevene i Ringerike kommune under landsgjennomsnittet, og har hatt en svakere utvikling fra prøvene på 5.trinn for tre år siden enn landsgjennomsnittet.

  På 9. trinn er prestasjonene omtrent som i landet for øvrig, og elevene har hatt den samme utviklingen fra 8. trinn som landsgjennomsnittet.

  5. trinn

  Resultatene på de nasjonale prøvene på 5. trinn er i år ligger jevnt med landsgjennomsnittet i engelsk og lesing.  Også i regning er resultatet bedre enn de siste årene og scoren er bare en lavere enn de nasjonale tallene.

  Dette er det beste resultatet i siste 5-årsperiode. Det innebærer at kompetansen elevene i Ringerike kommune har i grunnleggende ferdigheter etter 4 år på skolen er på nasjonalt nivå og i tråd med kommunens mål.

  8. trinn og 9. trinn

  De nasjonale prøvene på 8. trinn viser i år svakere resultater enn tidligere. Dette er noe overraskende, og kommunens resultater er i år under landsgjennomsnittet på alle prøvene.

  Prøvene i 8.trinn er gjennomført i september og viser i stor grad den kompetansen elevene har ved oppstart på ungdomstrinnet.

  Det er stabile resultater på 9. trinn i Ringerike og en score som for det meste ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet.  9. trinn har de samme prøvene som 8. trinn.

  Det er interessant å se på elevenes utvikling det første året på ungdomstrinnet, fra 8. til 9. trinn. De samme prøvene brukes på begge trinnene, og resultatene på 9. trinn ligger 3-4 poeng over 8.trinn på landsbasis.

  Elevene i Ringerike har god utvikling i lesing fra 8. til 9. trinn, og 3 av skolene har bedre framgang enn landsgjennomsnittet. Det er også svært god utvikling i regning, der elevene på 9. trinn nå scorer på landsgjennomsnittet, mens de lå litt under for et år siden.

  Om nasjonale prøver

  Hvorfor nasjonale prøver?

  Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

  Hva slags oppgaver løser elevene?

  Alle prøvene gjennomføres elektronisk. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer.

  Hvordan brukes resultatene?

  Eleven og foreldre får tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Prøveresultatene danner grunnlag for underveisvurdering, tilpassing av undervisning, veiledning av elever og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

  Vil du vite mer om nasjonale prøver?

  Skoleporten kan du se detaljerte resultater for hver skole og kommune for skoleåret 2020-2020 i tillegg til historiske tall.  

  Resultatene fra Nes skole er skjermet fordi det er få elever på hvert trinn.

  Les mer om nasjonale prøver på www.udir.no/nasjonaleprover

  Siste endret: 25.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?