Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Ny undergang erstatter to usikrede planoverganger

Innhold

  Ny undergang erstatter to usikrede planoverganger

  Et spleiselag mellom Ringerike kommune og Bane NOR sørger for et kinderegg på Hønefoss: Skolebarn og andre fotgjengere får en trygg gangvei under jernbanen, passerende tog slutter å tute og bydeler knyttes sammen.

  Trygg gang- og sykkelvei

  Den første helgen i oktober skal en ny gangkulvert (undergang) på plass under Roa–Hønefossbanen. Ringerike kommune er byggherre, og målet er å etablere en trygg gang- og sykkelvei i området Parkgata–Storjordet i Hønefoss.

  Undergangen erstatter to usikrede planoverganger: Storløkka og Ankersgate. Overgangen ved Storløkka ble stengt allerede ved skolestart, mens Ankersgate vil bli lagt ned når undergangen står klar til bruk senere i høst.

  – Samarbeidet med kommunen har fungert veldig bra. De har virkelig tenkt fremover og gjort en grundig jobb. Jeg er glad for at vi ble enige om å stenge overgangen i august slik at elevene ved nye Ullerål skole unngår å bruke denne i påvente av kulverten, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen i Bane NOR.

  - Det er store forbedringer som gjøres på nordsiden av Hønefoss. I forbindelse med byggingen av nye Ullerål skole, næringsetableringer og boligutbygging i denne delen av byen blir infrastrukturen samtidig fornyet og forbedret, sier prosjektleder Erik Josephson i Ringerike kommune.

  Den usikrede planovergangen ved Storløkka ble stengt ved skolestart i høst. Like bortenfor kommer nå den nye kulverten som en del av ny gang- og sykkelvei. Foto: Ulf Glasrud, Bane NOR

  Fornyer trafikkløsninger og infrastruktur

  Både trafikkløsninger for gående og syklende og teknisk infrastruktur i bakken blir fornyet. Mye av vann- og avløpsnettet er utdatert og kommunen fornyer dette samtidig med de andre arbeidene i et spleiselag med utbyggere i området.

  De myke trafikantene skal sikres gjennom at gående og syklende skilles fysisk fra biltrafikken. Samtidig stenges en rekke avkjøringer og utkjøringer for å øke oversikten og hindre at disse krysser ferdselsårene for de myke trafikantene.

  Intenst arbeid i 43 timer

  Det er Ringerike kommune som sammen med Bane NOR leder prosjektet med å etablere en helt ny kulvert under jernbanen ved enden av Grensegata. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 43 timer i en togfri periode i oktober, og er et spleiselag mellom Ringerike kommune og Bane NOR. Bane NOR bidrar med 3 millioner kroner i prosjektet på Hønefoss.

  Entreprenørene Isaksen og Baneservice skal utføre jobben på oppdrag fra kommunen. Det største løftet skjer helgen 3. til 4. oktober, da banestrekningen er stengt for arbeid i 43 timer. Først skal de kutte og fjerne jernbanesporet og grave vekk fyllingen. Deretter skal entreprenøren legge vann- og avløpsrør i bunnen og betongkulverten på 3 ganger 3,5 meter oppå. Til slutt skal fyllingen og sporet legges på plass igjen slik at togtrafikken kan begynne å gå.

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?