Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Områdereguleringen på Eggemoen er vedtatt

Innhold

  Områdereguleringen på Eggemoen er vedtatt

  Denne uken vedtok formannskapet områdereguleringen for Eggemoen Aviation & Technology Park. Med dette ligger mye klart for å videreutvikle næringsparken med flere spennende og innovative bedrifter.

  Dette er en god dag

  I dag er jeg veldig glad. At områdeplanen for Eggemoen Aviation & Technology Park er vedtatt er en viktig milepæl i et mangeårig arbeid med utviklingen av Eggemoen, sier Ola Tronrud

  Industrigründeren Ola Tronrud kjøpte den første eiendommen på Eggemoen i 1999.  Siden den gang har han jobbet med å utvikle området til en næringspark med egen flyplass.

  Flyplassen er etablert med en rullebane på 1 750 meter og næringsparken inneholder i dag flere virksomheter med Tronrud Engineering, Flir Systems og Norsk Titanium som de mest kjente. I tillegg har næringsparken en lang rekke andre bedrifter og virksomheter som er etablert på Eggemoen på grunn av synergier og kompetanse.

  Ringerikssamfunnet trenger slike arbeidsplasser

  Det er veldig bra at denne planen nå er vedtatt. Er det noe Ringerikssamfunnet trenger så er det flere arbeidsplasser, og gjerne arbeidsplasser med høy kompetanse som det legges til rette for på Eggemoen, sier Dag Henaug.

  Nå har vi vedtatt en plan som gir stor grad av fleksibilitet for etableringen innenfor planen.

  Jeg er helt sikker på at Eggemoen vil utvikles videre med mange, kanskje nye arbeidsplasser som vi ikke en gang kjenner eksistensen av i dag, fortsetter Henaug.

  Dette bør være en mulighet som Ringerikssamfunnet utnytter. Her har vi nå 2 500 dekar ferdig regulert industriområde med muligheter for mange nye arbeidsplasser, understreker Henaug.

  Vi har store forhåpninger

  Vi har store forhåpninger til det som kommer til å skje på Eggemoen fremover. Jeg tror prosessen med å utarbeide denne områdereguleringen vil vise seg å være nyttig både for kommunen og næringslivet på Eggemoen, sier Kirsten Orebråten 

  Den tiden vi nå er inne i er utfordrende for næringslivet. Det kan være smart å se på hvilke nye muligheter denne utfordrende tiden kan gi og føre med seg, legger Orebråten til.

  Fra kommunens side er vi klar over at vi også må bidra for å legge til rette slik at det blir muligheter for utvikling på Eggemoen, slik vi sammen ønsker, sier Orebråten.

  Strategisk viktig 

  Vi har stor tro på etablering av bedrifter i klynger. Denne planen er et godt eksempel på det. Vi legger til rette for at vi posisjonerer oss i konkurransen om bedriftsetableringer, og her legger vi til rette for høyteknologiske arbeidsplasser, sier Hans Petter Aasen.

  Det å legge til rette for at bedrifter etablerer seg i klynge er miljøvennlig det er samfunnsøkonomisk gunstig, understreker Aasen.

  Dette området har en strategisk viktig beliggenhet som gjør at dette var et riktig vedtak å gjøre nå, poengterer Aasen.

  Vi er glade for at kommunen er med oss

  At Ringerike kommune i dag har vedtatt områdeplanen for næringsparken på omlag 2 300 dekar, bekrefter at kommunen ønsker å satse på næringsområdet. Det gir oss også muligheten til å starte planleggingen av en helhetlig utvikling av hele området, sier Ola Tronrud.

  Det har vært en lang vei å gå. Jeg har ikke alltid opplevd at velviljen og forståelsen for å legge til rette for industri på denne måten har vært like god fra myndighetenes side, legger han til.

  Godt samarbeid

  Men samarbeidet med Ringerike kommune de siste årene har vært veldig bra. Kommunen har en meget effektiv byggesaksbehandling og vi har jobbet godt sammen med planavdelingen. Vi har jobbet frem en fleksibel områdeplan som skal gi mulighet til raske etableringer, også industrielt, fortsetter Tronrud. 

  I arbeidet med områdeplanen har mulighetene for fleksible etableringer vært viktig.

  Det stilles ikke krav til detaljregulering og det er ingen definert inndeling av tomtegrenser eller bestemte byggetrinn.

  Dette gjør at vi er mer fleksible og kan tilrettelegge for raske etableringer med tomtestørrelse og beliggenhet etter virksomhetenes behov, sier Tronrud.

  Samtidig påpeker han at utvikling av et slikt område er et langsiktig arbeid.

  En krevende tid

  Vi er inne i en spesiell og krevende tid. Det vil være viktig for samfunnet at det beholdes og skapes nye arbeidsplasser i tiden fremover. Vi har tro på at Eggemoen vil kunne bli viktig for verdiskapningen også i fremtiden, både nasjonalt, regionalt og lokalt, understreker Tronrud.

  Bred politisk støtte

  Både ordfører Kirsten Orebråten, varaordfører Dag Henaug og leder for opposisjonen Hans Petter Aasen er fornøyd med at områdereguleringen nå er vedtatt. 

  Eggemoen Aviation & Technology Park anses som en av de viktigste næringsparkene for ny teknologi og flyplassrelaterte virksomheter. Eggemoen ligger på teknologiaksen mellom Raufoss og Kongsberg og har en svært god strategisk beliggenhet. For kommunen og regionen gir dette enorme muligheter, sier de tre.

  En grunder å være stolt av

  Vi er stolte over å ha kreative og industrielle grundere i kommunen. Ola Tronrud er et begrep på innovasjon, nyskapning, internasjonalisering og verdiskaping i Ringerike. Vi håper at dette vil fortsette videre når områdereguleringen nå er på plass.

  For Ringerike betyr dette mye. Områdereguleringen omfatter om lag 2 500 dekar, og legger til rette for etablering av teknologi og flyplassrelaterte virksomheter.

  Ringerike er av de kommunene som har de aller største næringsarealene ferdig regulert og klar til å tas i bruk. Dette betyr mye for å være en attraktiv næringskommune og for å kunne tiltrekke og tilby fremtidige industrietableringer, legger de tre til.

  Etablering av klynger er smart

  Det er smart å legge til rette for etableringer i klynger. Både ut i fra et samfunnsmessig perspektiv, men også ut i fra etableringene i seg selv. Folk trenger folk, og kompetanse trenger kompetanse. Dette er, sammen med investeringsvilje de viktigste bestanddelene i industrien og all annen næringsvirksomhet, sier Orebråten, Henaug og Asen.

  Siste endret: 23.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?