Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Hønefoss sentrum er åpent og tilgjengelig i sommer

Innhold

  Hønefoss sentrum er åpent og tilgjengelig i sommer

  Hønefoss sentrum er endelig på vei tilbake til «normale» tilstander etter en annerledes tid. De fleste butikkene og serveringsstedene har ordinære åpningstider, og fra lørdag 27. juni kan du parkere to timer gratis på kommunale parkeringsplasser i sentrum.

  En levende og bærekraftig by som er tilgjengelig for alle

  Kommunestyret vedtok ny parkeringsstrategi for Hønefoss i februar i år, og strategien er i tråd med byplanens mål om å stimulere og vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrum.

  Strategien skal bidra til å gjøre det enkelt å komme til sentrum og parkere. Samtidig skal vi dempe gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk inn til indre sone.

  Nå blir strategien gjort om til handling ved at det blir to timers gratis parkering i indre sone fra lørdag 27. juni, og samtidig som det fortsatt skal være rimelig å parkere hos oss. Du kan parkere gratis fra fredag 26. hvis du bruker appen (EasyPark), men automatene blir oppdatert fra mandag.

  Fv: Anne Trine Høibakk ( Kuben), Linn Hallum ( RNF), ordfører Kirsten Orebråten og Harriet Slaaen (Ringerike kommune) 

  Det er 1672 parkeringsplasser i sentrum

  Vi har totalt 1 672 parkeringsplasser mellom Nordre Torv og nederst i Storgata. Av disse er det 47 parkeringsplasser for forflytningshemmede og 6 kommunale plasser med ladepunkter for el-biler. Kuben har 11 ladepunkter.

  - Kommunen jobber med å etablere flere ladeplasser, sier Morten Fagerås, fagansvarlig i teknisk for vei, park og idrett.

  God tilgjengelighet til byen uansett hvor lenge du vil bli

  Kommunen bestemmer prisene på sine parkeringsplasser. Nær Søndre Torv kan du parkere gratis i to timer, samtidig som personer på kortere besøk lettere finner tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten til torvet. Målet med dette er å bygge opp under handelen i sentrum.

  Langtidsparkeringsplasser tar opp mye areal i en by, men er nødvendig for å bygge opp under handel og aktiviteter. Kommunale plasser, der du betaler fra første time ligger i litt mer avstand til Søndre Torv. De som har behov for å parkere billigere over lengre tid får muligheten til det.

  - Dette arbeidet er et tiltak for å gjøre det enklere å bruke byen, sier næringssjef Harriet Slaaen i Ringerike kommune. - For å få en levende by, må den være tilgjengelig for alle.

  To timers gratis parkering fra 26. juni

  Fra lørdag 27. juni 2020 blir det to timer gratis parkering på de kommunale parkeringsplassene i indre sone. Du kan parkere gratis fra fredag 26. hvis du bruker appen (EasyPark), men automatene blir oppdatert fra mandag.

  Dette er en prøveordning ut 2020.

  Her kan du parkere i Hønefoss sentrum

  Det vil ikke være mulig å benytte kort eller kontanter for å registrere to timers gratis parkering på de kommunale plassene det er snakk om her før mandag 29. juni. 

  For deg som parkerer, blir det ingen endringer på hvordan du betaler for parkeringen. Du må betale via automaten og trekke lapp, eller registrere parkeringen i Easypark-appen. På de områdene hvor dette gjelder, står det merket på parkeringsautomat.

  Ønsker du å være lenger, kan du enkelt øke tidsrommet når du betaler.
  Om du har el- eller hydrogendreven bil, gjelder de samme parkeringsreglene som tidligere. Det er skiltet der det er gratis i to timer.

  - Kuben har hatt 2 timers gratis parkering en stund, sier senterleder Anne Trine Høibakk, med så mange tilgjengelig parkeringsplasser i sentrum, og at vi er tilbake til vanlige åpningstider er det all grunn til å bruke byen og handel lokalt.

  Sammen støtter vi det lokale næringslivet ved å handle lokalt og følge smittevernreglene

  Ringerike Næringsforening (RNF) jobber tett med butikker og serveringssteder, og jobber med byutvikling hver dag.

  - Det er viktig å støtte opp om det lokale næringslivet, sier markedskoordinator Linn Hallum i RNF. - Handle lokalt, kjøp et gavekort, bruk lokale nettbutikker, skriv en hyggelig anmeldelse eller del et innlegg i sosiale medier!

  - Butikkene og spisesteder tar smittevernstiltakene på alvor, og har gode rutiner på renhold, håndhygiene og holde god nok avstand, sier Linn Hallum i RNF.

  De ønsker innbyggere og besøkende velkommen til Hønefoss i sommer

  Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030

  Kommunestyret i Ringerike vedtok ny parkeringsstrategi Hønefoss 2020 – 2030 den 6. februar 2020.

  Parkeringsstrategien for sentrum er første skrittet på veien for en ønsket byutvikling i tråd med byutviklingsstrategien, som ble vedtatt i 2018. Parkeringsstrategien bygger også opp under sentrale målsettinger fra byplanen. Disse skal bidra til å stimulere og vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrum.

  Parkeringsstrategien har som mål å ivareta to hensyn:

  • Bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbiltransport
  • Gjøre byen attraktiv og tilgjengelig for alle

  –Kommunens viktigste oppgave i forhold til dette er å legge til rette for ønsket utvikling og vekst. Dette er sammensatt av mange ulike hensyn og bygger på den politiske vedtatte retningen for samfunnsutviklingen i Ringerike, sier Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike.

  - Byen er viktig for hele kommunen og den har alltid vært drivkraften og motoren for utvikling. Slik vil det fortsatt være, selv om mange ting endrer seg og folks vaner er i endring. Det viktige nå er å legge til rette for at byen får mulighet til å fortsatt være en slik drivkraft, og at byen utvikler seg til å bli den regionhovedstaden som vi ønsker den skal være.

  - Områdereguleringen, byutviklingsstrategien og parkeringsstrategien er politiske vedtak nettopp for dette. Nå er det opp til hver en av oss å bruke byen vår, til handel, rekreasjon og sosial møteplass. Folk trenger byer og byer trenger folk.

  Mål for parkeringsstrategien

  1. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.
  2. Det skal være enkelt å komme seg nær sentrum med bil, inkludert å parkere. Samtidig som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.
  3. Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum og virke dempende på bruk av bil til arbeidsreiser.
  4. Parkeringspolitikken skal redusere behov for areal til parkering i sentrum og bygge opp under nasjonale, regionale og lokale mål om nullvekst i personbiltransporten.
  5. Parkeringspolitikken skal danne grunnlag for at bilparkering i sentrumskjernen reduseres gradvis over tid og det etableres parkeringer i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport.

  Mer om parkering i Ringerike

  Siste endret: 26.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?