Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Ugressmiddelet Monuron funnet i bekk ved Tyrimyra

Innhold

  Ugressmiddelet Monuron funnet i bekk ved Tyrimyra

  - Et plantevernmiddel som ble forbudt for flere tiår siden, er funnet i en vannprøve ved Tyrimyra. Det er foreløpig ukjent hvor dette stoffet stammer fra, og vi håper du kan hjelpe oss å spore opp forurensningskilden, sier klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen.

  Forekomst av ugressmiddelet Monuron ved Tyrimyra avfallsdeponi, Ringerike kommune

  Ringerike kommune har et fast program hvor fagkyndige tar vannprøver og overvåker om det er avrenning av helse- og/eller miljøskadelige stoffer fra det tidligere avfallsdeponiet på Tyrimyra. Nylig ble det i prøvene fra to av bekkene i området oppdaget spor av det nå forbudte ugressmiddelet Monuron.

  - Kilden er foreløpig ukjent, men det er naturlig å tro at dette kommer fra det tidligere avfallsdeponiet og det er grunn til å tro at det har ligget der siden 70- eller 80-tallet, sier Anfinnsen.

  Omfang

  Per nå er det én vannprøve hvor det er målt verdier som tilsier at vi må følge dette opp nærmere. Ved de verdiene av ugressmiddelet som er funnet, er det ikke fare for akutt helseskade ved å komme i kontakt med vannet en gang eller to.

  - Det er de mulig langsiktige helseeffekter ved eksponering og skade på planter, dyr, natur og miljøet vi er bekymret for, sier Anfinnsen.

  Det er funnet spor av Monuron i én bekk til, men lavere verdier enn hva det europeiske kjemibyrået (ECHA) vurderer som mulig helseskadelig.

  - Generelt anbefaler vi at bekkene som renner ut av gamle søppelfyllinger, som Tyrimyra ikke benyttes til lek eller opphold. Selv om vi overvåker, er det vanskelig å sikre seg helt for at det kan være uheldige stoffer i disse. Denne informasjon er kjent i de skoler og barnehager som har sådanne vannområder i sin nærhet og innarbeidet i deres rutiner, forteller Anfinnsen.

  Fullt trykk på prøvetakning og kildesporing

  Kommunen jobber sammen med fagkonsulenter for å få tatt flere prøver av både vann og jord. Planlegging og rigging av dette er i gang og prøvetakning starter neste uke. Dette både for å fastslå mengder og hvor på Tyrimyra kilden kan være.

  - Noen av prøvene må tas over minst 10 dager, noen lenger for å kunne gi oss gode svar. Analysene må gjøres i Sverige. Derfor vil det ta noen uke før vi får flere prøvesvar, forteller Anfinnsen.

  Omfanget av forurensningen er i dag ikke kjent. Kommunen setter nå opp informasjonsskilt langs bekken, der det er naturlig å ferdes og oppfordrer alle innbyggere til å unngå å benytte bekkeløpene til lek eller opphold. Enkelte steder vil det i tillegg bli satt opp sperrebånd.

  Hjelpe oss å spore opp forurensningskilden

  Parallelt med prøvetakning jobber kommunen med å spore opp hvem som kan ha benyttet stoffet, i håp om at dette kan gi opplysninger som kan hjelpe til å finne kilden. Monuron var aldri mye brukt i Norge, men kjente bruksområder er ugressfjerning på industri- og byggearealer, ved transformatorer eller kraftledninger, langs motorveier og jernbanetraséer.

  - Vi er i gang med en ringerunde og forsøker å få kontakt med mulige «levende historiebøker» som kan kjenne til bruken av dette i regionen vår på 70- eller 80-tallet, sier klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen.

  Ta kontakt dersom du har tips!

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?