Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Ugressmiddelet Monuron og tønner i dagen oppdaget ved Tyrimyra

Innhold

  Ugressmiddelet Monuron og tønner i dagen oppdaget ved Tyrimyra

  Et plantevernmiddel som ble forbudt for flere tiår siden, er funnet i en vannprøve ved Tyrimyra.

  Ukjent hvor det stammer fra

  - Det er foreløpig ukjent hvor dette stoffet stammer fra, men vi har fult trykk på kildesporing og videre prøvetaking, sier klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen.

  I forbindelse med dette er det også oppdaget noen tønner som ligger synlige i dagen rett i utkanten av det tidligere deponiet. Funnstedet sikres nå med gjerder inntil en sikker fjerning av tønnene kan gjennomføres.

  Forekomst av ugressmiddelet Monuron ved tidligere Tyrimyra avfallsdeponi

  Ringerike kommune har et fast program hvor fagkyndige tar vannprøver og overvåker om det er avrenning av helse- og miljøskadelige stoffer fra det tidligere avfallsdeponiet på Tyrimyra. Nylig ble det i prøvene fra to av bekkene i området oppdaget spor av det nå forbudte ugressmiddelet Monuron.

  - Kilden er foreløpig ukjent, men det er naturlig å tro at dette kommer fra det tidligere avfallsdeponiet og det er grunn til å tro at det har ligget der siden 70- eller 80-tallet, sier Anfinnsen.

  Tiltak må gjennomføres i flere trinn

  Kommunen jobber nå parallelt med både umiddelbare kortsiktige og langsiktige tiltak. Informasjonsskilt ved bekkene ble satt opp allerede i slutten av august. Byggegjerde som skal sikre området rundt det ferskere funnet av tønnene settes opp 10. september. Brannvesenet har befart funnet. Det er ikke avdekket tønner med akutt fare for lekkasje.

  - De tønnene som er nærmere inspisert er tilsynelatende tomme eller fylt med vann, men vi har ikke full oversikt. Dette er derfor uansett noe kommunen vurderes at må fjernes, sier Anfinnsen.

  Planlegging av den jobben er nå i gang. Fagkyndige bistår med risikovurderinger og det legges en plan for sikker gjennomføring og beredskap.  Fjerning av de tønnene som er synlige i dagen vil bli gjennomført så raskt det kan gjøres på forsvarlig måte.

  - Når det gjelder mer langsiktige tiltak knyttet til det tildekkede deponiet, trenger vi imidlertid flere prøvesvar før vi kan avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes, sier Anfinnsen.

  Omfang

  Per nå er det én vannprøve hvor det er målt verdier som tilsier at dette må følges opp nærmere. Ved de verdiene av ugressmiddelet som er funnet, er det ikke fare for akutt helseskade ved å komme i kontakt med vannet en gang eller to.

  - Det er de mulig langsiktige helseeffekter ved eksponering og skade på planter, dyr og miljøet vi er bekymret for, sier Anfinnsen.

  Det er funnet spor av Monuron i én bekk til, men med lavere verdier enn hva det europeiske kjemibyrået (ECHA) vurderer som mulig helseskadelig.

  - Generelt anbefaler vi at bekkene som renner ut av gamle søppelfyllinger, som Tyrimyra ikke benyttes til lek eller opphold. Selv om vi overvåker, er det vanskelig å sikre seg helt for at det kan være uheldige stoffer i disse. Denne informasjonen er kjent i skoler og barnehager som har slike vannområder i sin nærhet og dette er innarbeidet i deres rutiner, forteller Anfinnsen.

  Fullt trykk på prøvetakning og kildesporing

  Kommunen jobber sammen med fagkonsulenter for å få tatt flere prøver av både vann og jord. Planlegging og rigging av dette er i gang og prøvetakning starter allerede neste uke. Dette gjøres både for å fastslå mengder og for å avdekke hvor på Tyrimyra kilden kan være.

  - Noen av prøvene må tas over minst 10 dager, og noen over lenger periode for å kunne gi gode svar. Analysene må gjøres i Sverige og derfor vil det ta noen uker før vi får flere prøvesvar, forteller Anfinnsen.

  Omfanget av forurensningen er i dag ikke kjent. Kommunen har satt opp informasjonsskilt langs bekken, der det er naturlig å ferdes. Innbyggerne oppfordres til å unngå å benytte bekkeløpene til lek eller opphold. Enkelte steder vil det i tillegg bli satt opp byggegjerde.

  Hjelp oss å spore opp forurensningskilden

  Parallelt med prøvetakning jobber kommunen med å spore opp hvem som kan ha benyttet stoffet, i håp om at dette kan gi opplysninger som kan hjelpe til å finne kilden. Monuron var aldri mye brukt i Norge, men kjente bruksområder er ugressfjerning på industri- og byggearealer, ved transformatorer eller kraftledninger, langs motorveier og jernbanetraséer.

  - Vi har gjennomført en ringerunde og vært i kontakt med mulige «levende historiebøker» som vi håpet kunne kjenne til bruken av dette i regionen på 70- eller 80-tallet, sier klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen. Foreløpig har vi ikke klart å identifisere noen konkrete brukere, men vi har kommet et godt stykke i å avgrense hvilken del av deponiet det er mest sannsynlig at denne typen avfall ble deponert. Dette samsvarer også godt med funn i vannprøver. Dette, sammen med prøver vi venter på svar fra, vil bli viktig i planleggingen av langsiktige tiltak, avslutter Anfinnsen.

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?