Du er her: Hjem / Aktuelt / Se opptak av årets første kommunestyremøte

Innhold

  Se opptak av årets første kommunestyremøte

  Torsdag 4. februar ble det første kommunestyremøte i 2021 avholdt. Møtet ble gjennomført som digitalt fjernmøte. Her kan du se opptak av møtet.

  Se opptak av møtet

  Link til kommune-TV sin sending.

  Følgende sak ble publisert om dette i forkant av møtet.

  Før møtet starter blir det en orientering om utnyttelse av spillvarme til grønn næringsutvikling på Kilemoen og Follum, som kommer opp som egen sak i møtet. I tillegg blir det en orientering om merverdiavgift knyttet til Hønefoss arena, som også kommer opp som egen sak i møtet. 

  Når møtet starter stiller Vegard Persvold (Frp) et såkalt grunngitt spørsmål om sikker skoleskyss til Hen. Linn Merete Løken (Sp) stiller et spørsmål om materialvalg i nye bygg, og Sitan Bakken (Sp) stiller et spørsmål om batterifrabrikk på Ringerike.

  Lise Bye Jøntvedt (H) stiller to interpellasjoner. Den ene er om fremdriften på etablering av ByLab Hønefoss, og den andre er om det samme for opplysningsskilt om kjøretid og kø gjennom byen.

  Hilde Marie Steinhovden (MDG) stiller en interpellasjon knyttet til kommunens håndtering av fyrverkeri.

  Ordinære saker

  Det er mange saker på sakskartet til dette møtet. Blant annet legges det frem en sak om samarbeid om brann- og redningstjeneste for Ringerike, Hole, og Jevnaker hvor også Modum kommune er utredet i samarbeidet.

  Videre skal saken om ekspropriasjon for adkomst fra Lisletta til Tandberghøgda også opp til behandling.

  Politikerne skal blant annet også ta stilling til prinsippavklaring for en sentrumsrute for syklende, en søknad om søndagsåpen butikk på Nes i Ådal, oppgradering av de politiske salene i rådhuset, utlån av Hønefoss skole til TV-produksjon og høring om forslag til endringer i smittevernloven.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?