Du er her: Hjem / Aktuelt / Bli med på treningstilbud for eldre!

Innhold

  Bli med på treningstilbud for eldre!

  Syv ganger i uken samler fysioterapeut Jørgen Systad innbyggere fra hele Ringerike til felles gruppetrening og sosialt samvær på forskjellige steder. Er du hjemmeboende eldre, som ønsker veiledet trening i fellesskap med andre? Da er dette tilbudet noe for deg.

  Leve hele livet

  Tilbudet er en del av satsingen til kommunen i forbindelse med eldrereformen Leve hele livet, hvor målet er at eldre får oppleve flere gode leveår med god helse, livskvalitet og mestring i eget liv.  

  Foto: Trening kan gi bedre livskvalitet

  Slik er tilbudet

  Til sammen er det 70 deltagere som trener regelmessig en til to ganger i uken. Det er seks forskjellige grupper med forskjellig funksjonsnivå som møtes på henholdsvis Nes, Sokna, Austjord, Ringerikshallen, Krokenveien og Elvegaten borettslag.

  To ganger i uken møtes en gruppe i gymsalen på Austjord behandlingssenter. Treningen varer i 45 minutter, og fokus er styrke og balanse, noe som er viktig for å forebygge fall. I tillegg er det øvelser for å trimme hjernen, noe som er svært gunstig og forebyggende mot demens.

  Etter treningen er det tid til å samles rundt en kaffekopp og noe å bite i, samtidig som skravla går. I tillegg til Jørgen som instruerer deltagerne i treningsøvelsene kommer det også en frivillig fra frivillighetssentralen som hjelper til med serveringen og deltar i det sosiale.

  -Dette tilbudet setter vi stor pris på, forteller noen av deltakerne. Det betyr mye å kunne trimme i samvær med andre, og vi liker at det er mange og varierte øvelser, som både stimulerer muskler og hjernen. Dette er gøy!

  Foto: Trening i samvær med andre er gøy!

  Fysioterapeut Jørgen forteller at alle deltagerne har blitt testet med anerkjente måleinstrumenter for opplevd livskvalitet ved oppstart og etter tre måneders deltagelse, og resultatene viser fremgang.   

  Forebyggende helsearbeid

  Hovedmål 3.5 i kommuneplanens samfunnsdel er at vi i Ringerike kommune jobber forebyggende og prioriterer tidlig innsats for å sikre god psykisk og fysisk helse og livskvalitet for alle. Vi vet at trening har mange gode effekter, det kan blant annet forebygge fall.

  Fall er den hyppigste ulykkestypen blant eldre mennesker og fallrisikoen øker med alderen. Ca. 50 % av alle hjemmeboende eldre faller minst en gang i året. Skader som følge av fall innebærer lidelse og redusert livskvalitet for den enkelte, og kan variere fra blåmerker til brudd. Hoftebrudd er en hyppig fallskade hos eldre, og i Norge skjer det om lag 9000 hoftebrudd per år. Konsekvenser av hoftebrudd kan være redusert funksjon noe som gjør at det kan bli vanskelig å klare seg selv i eget hjem, og 25 % av de som bor på sykehjem har opplevd hoftebrudd.

  Vil du bli med på gruppetrening?

  Vi ønsker å bidra til at flere kan delta på trening uansett funksjonsnivå og tidligere treningserfaring, for å gi flere gode leveår og økt livskvalitet.

  Ønsker du å være med på en av treningsgruppene?
  Ta kontakt med 
  jorgen.systad@ringerike.kommune.no

  Foto: Fysioterapeut Jørgen Systad

  Les mer kurs og treningstilbud 

  Siste endret: 17.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?