Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjett 2023

Innhold

  Budsjett 2023

  Rett før jul vedtok kommunestyret budsjettet for 2023. Samtidig ble prisene på kommunens tjenester vedtatatt. 2023 blir det første året etter en lang periode med pandemi og en hverdag preget av kontinuerlig krisehåndtering. Det blir ett år preget av store økonomiske utfordringer både for kommunen, landet for øvrig og ikke minst for innbyggerne våre.

  Ett økonomisk utfordrende år

  Ringerike kommune har gjennom flere år jobbet målrettet for å sikre god kontroll og sterk økonomistyring. Vi ser at dette har gitt resultater, og vi står nå foran en reell stresstest av både organisasjon og økonomi. Det kontinuerlige arbeidet med fornying og justering av organisasjonen ble imidlertid satt på pause ved at pandemien medført forsinkelser i det aller meste av planlagt utviklings- og effektiviseringsarbeid.

  Vi skal legge til rette for fremtiden

  Vår oppgave er å se langt nok fremover for å legge til rette for fremtiden uten at dette gir handlingslammelse på kort sikt.

  Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for å kunne møte utfordringene og sikre økonomisk bærekraft fremover. Fokus på gjeldsgrad, netto driftsresultat, disposisjonsfond og vedlikehold skal sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom i årene fremover.

  Kommunestyrets budsjettvedtak for 2023

  Prisliste for kommunale tjenester 2023

   

  Siste endret: 21.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?