Du er her: Hjem / Aktuelt / Evaluering etter ekstremværet «Hans»

Innhold

  Evaluering etter ekstremværet «Hans»

  Ekstremværet «Hans» og den påfølgende flomsituasjonen var en hendelse helt ulik noe annet Ringerike kommune har stått overfor. En til tider dramatisk hendelse som satt både innbyggerne og organisasjonen på prøve. I dag legges rapporten frem for Formannskapet.

  Rapporten legges frem

  Ekstremværet «Hans» og den påfølgende flomsituasjonen var en hendelse helt ulik noe annet Ringerike kommune har stått overfor.

  En til tider dramatisk hendelse som satt både innbyggerne og organisasjonen på prøve.

  Både gjennom håndteringen av selve hendelsen og evalueringen i etterkant blir det tydelig hvilken solid organisasjon Ringerike kommune er.

  Jeg er imponert over den innsatsen absolutt alle har bidratt med for å løse helt uventede oppgaver og utfordringer med klare mål for øyet, nemlig innbyggernes beste og å sikre liv og helse.

  Gjennom ekstremværet og flommen ble det tatt mange avgjørelser hele tiden. Mange av disse påvirket innbyggere på dramatisk vis. Omlag 2 500 personer ble evakuert fra sine hjem, og dessverre er der fremdeles 24 personer som er evakuert.

  For å gjennomføre disse avgjørelsene fikk kommunen helt nødvendig hjelp fra en lang rekke frivillige i tillegg til egne ansatte og myndighetene.

  Kommunedirektøren har ønsket en grundig gjennomgang av hendelsesforløpet og hvordan kommunen håndterte situasjonen. Det har vært viktig å gjennomføre dette så raskt som mulig etter hendelsen.

  Denne rapporten gir en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet, sammenfatter vurderinger av kommunens håndtering, og gir anbefalinger for videreutviklingen av kommunens beredskapsarbeid og krisehåndtering.

  Målet er å lære mest mulig av denne hendelsen ved å videreføre god praksis og forbedre der vi kan slik at vi står enda bedre rustet ved fremtidige hendelser.

  Jeg er stolt over det laget vi bygde i denne krisen. Jeg er stolt over den organisasjonen vi fremstod som. Samtidig som den ordinære tjenesteproduksjonen gikk som den skulle.

  Listen over alle som fortjener en takk er lang. Tusen takk til alle frivillige, til innbyggerne, Røde kors, Norsk folkehjelp, Sivilforsvaret, nødetatene, fagmyndighetene, media og til alle ansatte.

  Rapporten kan leses her.

  Spørreundersøkelse ga stor deltagelse

  Vi er overveldet over alle svarene som vi har fått på spørreundersøkelsen om flom og ekstremværet Hans. Tusen takk til alle 588 som har brukt tid på å svare. Disse innspillene er verdifulle for oss når vi evaluerer hendelsen og skal finne ut hvordan vi kan forbedre oss.

  4 av 5 gir god score på kommunens håndtering og «føre var»

  Av de 585 som svarte på undersøkelsen, så svarer 4 av 5 at Ringerike kommune har håndtert vær- og flomsituasjonen til en karakter “5 til 6” (1 er dårlig, og 6 er best). Noe av det vi stilte spørsmål rundt var blant annet:

  • I hvilken grad kommunen ga nødvendig og relevant informasjon om vær- og flomsituasjonen og hva kommunen burde gjort annerledes i sin informasjon til innbyggerne
  • Hvordan de som ble evakuert opplevde evakueringen, hvordan de har fått informasjon underveis og om tilbakeflytting
  • Hvordan Ringerike kommune håndterte vær- og flomsituasjonen totalt sett, hva som fungerte bra og hva kommunen kunne gjort annerledes.

   

  Figur 1: «Hvordan opplever du at Ringerike kommune har håndtert vær- og flomsituasjonen totalt sett?» og hvor gjennomsnittlig score er 5,19 (1 er dårligst, 6 er best).

  Informasjonen som ble gitt

  De som svarer på undersøkelsen sier at de hovedsakelig har fått informasjon gjennom tekstmeldinger fra kommunen, kommunens nettsider og Facebook samt Ringerikes Blad. Det er svært mange som oppgir at de har fått “nødvendig og relevant” informasjon, og det som trekkes frem som positivt er SMS som har gått direkte til berørte.

  De aller første dagene i hendelsen var det svært mange som ringte til kommunens sentralbord – og på det meste var det over 1150 telefoner på ett døgn. Kun 1 av 4 i spørreundersøkelsen forteller at har forsøkt å komme i kontakt med kommunen via sentralbordet i løpet av flommen Hans. Av svarene så kan det synes som om de fleste fikk svar og avklaring på det de trengte hjelp til, mens enkelte også har opplevd at de ikke fikk hjelp og f.eks. ble henvist videre til politi og forsikringsselskap. I flere av svarene kommer det frem at det er særlig kontakt med personell, både på telefon, mannskaper ute i kommunen og på evakueringssentrene som har bidratt til å skape trygghet i situasjonen.



  Figur 2: «I hvilken grad opplevde du at kommunen ga nødvendig og relevant informasjon om vær- og flomsituasjonen?» og hvor gjennomsnittlig score er 5,04 (1 er dårligst, 6 er best).


  Ulike opplevelser rundt evakueringen
  Nesten 2 500 personer ble evakuert under flommen og ekstremværet Hans, og av disse har drøye 350 har svart på spørreundersøkelsen. Det er variasjon i svarene, når vi spør om i hvilken grad de opplevde å få tydelig informasjon i forbindelse med evakueringen. Mens enkelte svarer at de fikk god informasjon og at det opplevde at evakueringen foregikk kontrollert og godt, er det andre som opplevde informasjonen som mangelfull og at dette skapte usikkerhet, og som etterlyser bedre opplæring av de som banket på døra. Det er flere som kunne ønske at de hadde blitt varslet på SMS i forkant, og fått et tidspunkt som de kunne forholde seg til. Usikkerheten rundt hvor lenge evakueringen skulle vare gjorde også at noen ikke tok med seg medisiner, nødvendig utstyr og lot kjæledyrene være igjen hjemme.

  Det er flere som synes at kommunen tok litt for godt i når det ble gjennomført evakuering, samtidig som det også er forståelse for at det ble gjort av “føre var”-hensyn og usikkerheten rundt flom og ras.
   
  Opplevde å bli ivaretatt på evakueringssenter
  Av de 350 evakuerte som har svart på spørreundersøkelsen har ca. 30 pst. vært på evakueringssenter. De øvrige har hatt annen innkvartering. Nesten 3 av 4 gir høyeste karakter (6) på hvordan de opplevde å bli ivaretatt på kommunens evakueringssenter, og det som særlig trekkes fram som positivt er: jevnlige informasjonsmøter, mat og opphold, og at det var folk tilgjengelig som kunne svare på spørsmål. Av ting som kommunen kunne gjort annerledes var informasjon knyttet til hva som dekkes av kommunen og hva den enkelte selv må dekke, og informasjonen rundt flytting av evakuerte fra et sted til et annet. 

  Mens de evakuerte som oppholdt seg på evakueringssenter fikk jevnlig informasjon, er det nok mange av de som hadde annen innkvartering som har følt seg uteglemt og skulle ønske at de fikk tilbud om å delta på disse informasjonsmøtene.

  Tilbakeflytting har gått greit for de fleste
  3 av 4 sier at de har fått tydelig informasjon i forbindelse med tilbakeflytting, og at de fikk «grei og enkel informasjon» på SMS, og at de også kunne finne mer informasjon på kommunens nettsider. Noen etterlyser mer informasjon om hvilke vurderinger som ble gjort underveis, og begrunnelser for å opprettholde evakuerte områder.

  Noen forteller at de ikke har følt at det har vært trygt å komme tilbake til huset sitt, mens andre forteller at de opplever at det er gjort tiltak og vurderinger fra kommunen som gjør at de følte det var trygt. Enkelte forteller at de syntes det var bra at de ble oppfordret til å følge med på eiendommen, og at de bare kunne kontakte kommunen.

  Flere som kunne reise hjem oppdaget at huset ikke lenger var beboelig, fordi vannet hadde gjort skade på huset eller at avløpet ikke fungerte slik det skulle. Enkelte har også hatt utfordringer med sitt forsikringsselskap eller utleier.

  Figur 3: «I hvilken grad opplevde du å få tydelig informasjon i forbindelse med evakueringen?» og hvor gjennomsnittlig score er 4,76 (1 er dårligst, 6 er best).

  Dette sier innbyggerne

  Dette er noe av det innbyggerne har gitt som tilbakemeldinger

  God informasjon og forebygging med voller med mer. Raske til å sette inn fagfolk for å sjekke rasfare med mer. God informasjon på kommunens nettside

  Løpende informasjon. Satte ned kriseledelse raskt. Informerte over SMS.

  Sørger for at ingen liv har gått tapt, og gitt alle muligheten til ett sted å oppholde seg

  Raske til å reagere, flinke til å oppdatere gjennom forskjellige kanaler og bra at man ikke tok sjangser på hvem som skulle evakueres.

  Tydeligere kommunikasjon på hjemmesiden. Var lenge usikker på hvilke områder som faktisk fikk beskjed om å evakuere.

  Skulle noe lignende skje igjen, håper jeg vi får mulighet til å reise tilbake til huset ved et par anledninger, for å forsøke å redde verdier. Jeg skjønner at liv og helse kommer først, men nå har vi forhåpentligvis informasjon som kan brukes for å enten avslutte en eventuell evakuering kjappere, eller gi oss tilgang til eiendommene mens vi er evakuert.

   

  Siste endret: 23.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?