Du er her: Hjem / Aktuelt / Forbered deg på mulig flom

Innhold

  Forbered deg på mulig flom

  Det er varslet stor snøsmelting i fjellet på Østlandet og det kan bety flom i vann og vassdrag i Ringerike. Beredskapsleder Magnus Nilholm oppfordrer de som bor utsatt til, om å forberede seg på høy vannstand.

  Femårsflom

  Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, varsler at det kan forventes en femårsflom i Ringerike. Årsaken er at det er mye snø i fjellet.

  Snøsmeltingen er blant annet på vei nedover Gudbrandsdalslågen, Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget. Nå er det særlig lavlandsinnsjøer som er utsatt. Dette gjelder innsjøer som ligger under rundt 500 moh. som Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden.

  Du kan holde deg oppdatert på flomsituasjonen på nettstedet varsom.no.

   

  Bildet viser Magnus Nilholm som står ved Storelva i Hønefoss. Her er vannføringen allerede kraftig.

   

  Oppfordrer innbyggerne til å følge med! Beredskapsleder i Ringerike, Magnus Nilholm. (foto: Ringerike kommune)

  Flomtopp tirsdag og onsdag

  I følge Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, er flomtoppen tirsdag den 23. mai. Tirsdag morgen er flommen på gult nivå i Krøderen og Sperillen, og ventes å nå oransje nivå i løpet av ettermiddag/kveld for Sperillen og onsdag for Krøderen.

  - Flommen i Krøderen ventes å kulminere på oransje nivå allerede i morgen onsdag, og vil deretter avta raskt igjen. Sperillen vil nå en topp på oransje nivå rundt onsdag/torsdag og ventes å avta igjen i løpet av helgen, sier Anne Fleig ved flomvarslingen i NVE til varsom.no.

  Forbered deg

  - Vi anbefaler alle som bor langs flomutsatte elver, Steinsfjorden og Tyrifjorden om å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Det kan for eksempel være å  flytte verdier opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og andre vannveier er åpne, sier Magnus Nilholm, beredskapsleder i Ringerike kommune.

  Du kan enkelt ta noen grep hjemme for å sikre eiendommen din (dersom du bor utsatt til):

  • Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.

  • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.

  • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.

  • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.

  • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.

  • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.

  • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.

  • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.

  • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt.
   Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no.

   

  Flere råd for å forebygge skader finner du her: værvarsom.no.

  Siste endret: 05.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?