Du er her: Hjem / Aktuelt / Gang- og sykkelvei på Lisletta

Innhold

  Gang- og sykkelvei på Lisletta

  I dagens kommunestyremøte legges det frem en sak om gang- og sykkelvei på Lisletta mellom Åsaveien og Putten. Rådmannen har innstilt på at detaljreguleringen vedtas slik at arbeidet kan starte umiddelbart.

  Tryggere for gående og syklende

  Målet er å få et anlegg som skal gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes langs strekningen, der det i dag ikke finnes noe tilbud til gående og syklende.

  Statens vegvesen starter grunnerverv og prosjektering umiddelbart etter at reguleringsplanen er vedtatt av Ringerike kommune.

  Det er også mange andre saker som skal behandles i dagens møte

  Møtet gjennomføres i tråd med gode smittevernrutiner på Klækken hotell, og er ikke åpent for publikum.

  Skatepark

  En sak som vekker engasjement er om det skal etableres en aktivitetspark i Hønefoss sentrum. Spørsmålet om dette kommer opp i dagens møte, og det blir også en orientering om arbeidet så langt med dette før saken behandles.

  Gebyr for tømming av slam

  En annen sak som har stort engasjement er spørsmålet om gebyrstørrelsene på tømming av slam fra private anlegg. Det er lagt frem en sak hvor rådmannen beklager de feilene som har medført for høye avgifter på dette i 2021. Disse feilene blir nå rettet opp og de som har betalt for mye vil få pengene tilbake.

  Her kan du lese en forklaring om denne saken.

  Kunstgressbane

  Politikerne skal også behandle rådmannens innstilling om å gi kommunal selvskyldnergaranti for lån til Hønefoss ballklubb til byggingen av ny kunstgressbane i Schjongslunden. Med dette vil ballklubben kunne øke tilbudet med ny kunstgressbane i området bak ishallen.

  Samferdselshistorisk senter

  Etter en interpellasjon i 2020 kommer det nå en sak til behandling om å inngå leieavtale om arealer i Asbjørnsensgate med Samferdselshistorisk senter. Det foreslås å legge en symbolsk leie til grunn for den kommunale eiendommen, og at senteret selv bekoster nødvendige trafikksikkerhetstiltak før bruk.

  Restkapasitet ved Monserud

  Politikerne inviteres også til å vedta en prisippavklaring om Ringerike kommune skal tilby Hole kommune muligheten til å benytte restkapasiteten som nå er tilgjengelig ved det nye renseanlegget på Monserud. Går man inn for dette skal selvkost legges til grunn og det blir grunnlag for å redusere gebyrene for våre innbyggere.

  Haugsbygd Arena

  Saken om organisasjonsmodell for Haugsbygd arena kommer også opp til ny behandling. Det innstilles på at Ringerike kommune skal stå som eier og utbygger av anlegget som skal stå ferdig i 2022-2023. Det skal opprettes en referansegruppe med frivilligheten i bygda og skolens behov skal også innarbeides i prosjektet.

  Følg møtet direkte på kommune-TV

  I tillegg er det en lang rekke andre saker som kan følges direkte på kommune-TV. Møtet starter med orienteringer kl 14.00 og vil vare en god stund utover kvelden.

  Møtet kan følges her

  Sakslisten kan sees her

  Siste endret: 08.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?