Du er her: Hjem / Aktuelt / Gebyr for slam

Innhold

  Gebyr for slam

  Rådmannen orienterer i dag formannskapet om forslag til nye løsninger på gebyrene for rensing av slam fra tette tanker. Saken skal behandles i kommunestyremøtet i mai og vil rette opp feil i utregningen av gebyrene for rensing av slam fra tette tanker.

  Stor oppmerksomhet

  Størrelsen på gebyrene har fått stor oppmerksomhet og ordfører Kirsten Orebråten har bedt rådmann Tore Isaksen om å legge frem en sak med ulike alternativer for å redusere gebyrene.

  Samtidig har ordføreren også bedt rådmannen se på mulighetene for en differensiering av gebyrene for rensing av slam fra tett tank i forhold til slam fra avløp med slamavskillere.

  Beklagelig feil i utregningen av gebyret

  Etter en gjennomgang av selvkostgebyret for rensing av slam fra tette tanker er det funnet feil som har gitt alt for høye gebyrer for denne tjenesten.

  Det er avdekket flere forhold, som sammen har virket negativt og som er årsaken til at gebyret ble satt for høyt i 2021.

  Differanse mellom galt fakturert gebyr og det riktige gebyret vil tilbakebetales i sin helhet til hver enkelt abonnent.

  Rådmannen beklager denne feilen.

  To hovedfeil

  Selv om det er funnet flere forhold som gir det negative utslaget i selvkostmodellen, er det i korte trekk to hovedfeil som har hatt størst innvirkning på den gale beregningen.

  • I 2020 kom det ny selvkostforskrift, og det ble gjort flere endringer på forskjellige tidspunkter både før 2020 og gjennom hele 2020
  • En feil i faktureringssystemet var årsaken til at inntekter for 2020 ikke ble regnskapsført før i 2021

  Nye gebyrer for 2021 og utviklingen fremover

  Med bakgrunn i de feilene som er oppdaget, er det beregnet ny selvkostkalkyle, og gjort nødvendige korrigeringer for 2020 og 2021.

  Dette gir et helt annet gebyr enn det som er lagt til grunn i gjeldende betalingsreglement.

  I saken som legges frem til politisk behandling i mai foreslår rådmannen en differensiering mellom slam fra tette tanker og slam fra anlegg med slamavskiller.

  Utvikling i gebyret

  Gebyrer per m3 eks mva.
  Estimerte tall fra 2022 til 2025.

   

  2020

  2021
  Galt gebyr

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Slam fra anlegg med slamavskiller

  247,-

  546,-

  91,-

  122,-

  237,-

  260,-

  298,-

  Slam tette tanker / gråvann

  247,-

  546,-

  69,-

  92,-

  179,-

  197,-

  225,-

  Innfører nye rutiner

  For å kvalitetssikre selvkostarbeidet bedre vil det fremover legges opp til to årlige prognose- og budsjettmøter i året.

  Dette vil bidra til å sikre kvaliteten i datagrunnlaget i større grad enn til nå.

  Dersom kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene, vil differansen mellom det opprinnelige gebyret og nytt gebyr betales tilbake, til de som har betalt for mye fra januar og frem til i dag.

  Siste endret: 10.01.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?