Du er her: Hjem / Aktuelt / Grunnundersøkelser og kvikkleire

Innhold

  Grunnundersøkelser og kvikkleire

  På oppdrag fra Viken fylkeskommune har NGI utført grunnundersøkelser i området mellom Ringerike Folkehøyskole og Storelva. Undersøkelsene har påvist kvikkleire i bunnen av skråningen sør for folkehøyskolen. Basert på dette følger nå Ringerike kommune opp med ytterligere grunnundersøkelser i området.

  Det er trygt å bo i området

  Kvikkleiren som er påvist ligger under elvenivået, og det pågår også noe erosjon i deler av elvekanten. NGI klassifiserer faren for skred i området som middels og konsekvensklassen som meget alvorlig.

  Det er generelt trygt å bo i områder med kvikkleire, men erosjon og nye byggetiltak kan i verste fall utløse skred. Vi ber beboere i området om å melde ifra til kommunens postmottak hvis de ser noen endringer i terrenget, eller de har planer om å gjøre tiltaket i området. Både store og små byggetiltak kan gjøre området ustabilt, og det er derfor viktig at det søkes kommunen før alle tiltak innenfor skredfaresonen vurderes. Dette gjelder også mindre utgravinger eller fyllinger i eller nær skråninger som vanligvis er unntatt søknadsplikten.

  Følges opp videre

  Ringerike kommune følger anbefalingene fra NGI og følger nå opp med flere grunnundersøkelser innenfor kvikkleiresonen som strekker seg fra Ringerike Folkehøgskole og ned til Storelva. Hensikten er å kartlegge utbredelsen av kvikkleiren i området for å kunne iverksette eventuelle tiltak.

  Området er ikke blitt noe mer utrygt enn tidligere selv om det nå er funnet kvikkleire i området, snarere tvert imot. Økt kunnskap gir økt trygghet, ved bevissthet om problemstillingen. Ytterligere undersøkelser i området, vil gi nødvendig innsikt for å gjøre riktige vurderinger for bruk av området, og vurdere behov for eventuelle tiltak for å sikre området.

  På oppdrag for Ringerike kommune, vil det nå utføres supplerende grunnundersøkelser i 2023, for å kunne ta stilling til om det bør utføres sikringstiltak i området.

  Ytterligere informasjon

  For ytterligere informasjon om utført arbeid henvises det til NVE sitt kart, som du finner her.

  Der får dere tilgang til utførte grunnundersøkelser (rapport 20220447-01-R) og vurdering av kvikkleireskredfaren (notat 20220447-02-TN).

  Ytterligere informasjon om skred, ras og utglidninger i Ringerike kommune kan du lese om på kommunens nettside.

  Har du behov for ytterligere informasjon kan du ta kontakt med:

  Ringerike kommune på tlf: 32 11 74 00.

  Siste endret: 05.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?