Du er her: Hjem / Aktuelt / Høring av budsjettforslag 2024

Innhold

  Høring av budsjettforslag 2024

  Formannskapet har nå lagt sin innstilling til budsjett 2024 og handlingsplan for 2024-2027 ut på høring. Innstillingen tar utgangspunkt i forslaget kommunedirektøren la frem 24. oktober. Høringsfristen er satt til 21. november kl. 15:00.

  Behandling

  Formannskapet skal behandle høringsuttalelsene i sitt møte 29. november før kommunestyret gjør sitt endelige budsjettvedtak 14. desember 2023.

  Høringsfristen er satt til 21. november kl. 15:00, og uttalelsene sendes til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.

  Merk uttalelsen med «Høring budsjett 2024»

  Høringsdokumenter

  Formannskapets høringsdokument for budsjett og handlingsplan

  Høringsbrev fra Ordfører

  Formannskapets behandling i møte 7.11.2023 sak 93/23

  Budsjettprosessen

  24. oktober
  Kommunedirektøren legger frem sitt budsjettforslag for formannskapet

  7. november
  Formannskapet legger budsjett og handlingsplan ut på høring

  13. - 20. november
  Råd og utvalg behandler sak om budsjett og handlingsplan

  21. november
  Høringsfrist

  29. november
  Formannskapet vedtar sin innstilling til kommunestyret

  14. desember
  Kommunestyret vedtar budsjett og handlingsplan

  Slik jobbes det med budsjettet

  1. Budsjett og strategisamling for formannskapet og kommunedirektørens ledergruppe, der det legges premisser for budsjett og handlingsprogram.
  2. Kommunedirektøren utarbeider hvert år et forslag til budsjett og handlingsprogram. Forslaget blir presentert for formannskapet.
  3. I oktober legges statsbudsjettet frem. Hvis nye føringer krever det, legges det inn endringer i kommunens mål og rammer.
  4. Forslag til betalingsreglementet for neste år lages (priser for kommunale tjenester).
  5. Kommunedirektøren går gjennom sitt forslag til budsjett, handlingsprogram og betalingsreglement for formannskapet
  6. Formannskapet behandler forslaget, og legger deretter forslag til budsjett og handlingsprogram ut på høring
  7. I høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre. Alle inviteres til å komme med innspill
  8. Formannskapet behandler innspillene og lager bearbeidet forslag, som legges frem for kommunestyret til endelig behandling
  9. Kommunestyret vedtar så neste års budsjett og betalingsreglement, samt handlingsprogram for de neste fire årene.

   

  Siste endret: 06.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?