Du er her: Hjem / Aktuelt / Klagene førte ikke frem

Innhold

  Klagene førte ikke frem

  Statsforvalter opprettholder kommunens vedtak i detaljreguleringen for Lloyds marked. Det betyr at klagene ikke førte frem og at Statsforvalter ikke har funnet noe grunnlag for klagene. Da denne reguleringen har stor offentlig interesse publiserer vi svaret fra Statsforvalter her.

  Finner ikke grunnlag for påstander om feilaktige opplysninger

  Både saksbehandlingen og prosessen frem til politiske vedtak har skapt stor debatt og offentlig interesse og klagen til Statsforvalter inneholdt mange punkter.

  I sitt svar skriver Statsforvalter at den ikke kan finne at rådmannen i kommunestyret har kommet med feilaktige opplysninger eller har vurdert saken feil, slik en av klagerne mener.

  Statsforvalters vurdering i denne saken er at kommunen har tilrettelagt for en åpen prosess og har kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst

  Statsforvalter skriver videre at de har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse og etter deres oppfatning har kommunen foretatt en tilfredsstillende vurdering av de ulike hensyn som er kommet frem gjennom utarbeidelsen av planen.

  Statsforvalter kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som tilsier at planvedtaket er ugyldig.

  Klagene har ikke ført frem og Kommunestyrets vedtak blir stående uendret.

  Kommunestyret vil bli orientert om vedtaket på klagen og lovlighetskontrollen som er gjennomført.

  Les svaret og vedtaket fra Statsforvalter her.

  Siste endret: 21.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?