Du er her: Hjem / Aktuelt / Kommunens rolle på Hvalsmoen

Innhold

  Kommunens rolle på Hvalsmoen

  Vi får mange henvendelser fra innbyggere om flyktningmottaket på Hvalsmoen. Det er fint at folk engasjerer seg, men det er også viktig å være klar over hvem som har hvilket ansvar knyttet til mottaket.

  HERO har driftsansvaret for mottaket på Hvalsmoen

  Ringerike kommune har ansvar for bosetting av flyktninger, og har også ansvaret for blant annet helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen. De som kommer til mottaket, er flyktninger som venter på å få tildelt bostedskommune.

  Mottaket på Hvalsmoen drives av HERO, som har en avtale om dette med Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er således HERO som har driftsansvaret for mottaket, ikke Ringerike kommune.

  Kommunens ansvar og oppgave knyttet til mottaket er blant annet å etablere en helseavdeling. Helseavdelingen kan sammenlignes med et fastlegekontor og er åpent alle virkedager. Dette gjøres gjennom en vertskapsavtale med UDI, og kommunen holder nå på med å etableringen av en helseavdeling på Hvalsmoen.

  Kommunen har også et ansvar for grunnskoleopplæring for barn og unge som er flyktninger. Det er dialog mellom kommunen og mottaket om hvor dette skoletilbudet skal være.

  Ringerike kommune har ansvar for å bosette flyktninger som kommer til kommunen etter anmodning om bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Dette behandlet kommunestyret i forrige uke og sa enstemmig ja til anmodningen om å ta imot 135 flyktninger for bosetting.

  Det er viktig å være klar over dette når det gjelder hvem som har ansvaret for hva knyttet til flyktningmottaket på Hvalsmoen.

  Siste endret: 15.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?