Du er her: Hjem / Aktuelt / Mange tilbud til deg som sliter med tunge tanker

Innhold

  Mange tilbud til deg som sliter med tunge tanker

  I Norge i fjor var det 610 registrerte selvmord. Går du med tunge tanker, så vit at det er mange ulike tilbud i Ringerike der det er hjelp å få. Det viktige er at du ikke bærer på dette alene. Snakk om det, det kan redde liv!

  En rekke tilbud i regi kommunen

  I avdelingen psykisk helse og rus er Ringerike kommune opptatt av å nå ut til flest mulig.

  Det er en rekke tilbud deg som synes livet er tungt og utfordrende.

  Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) tilbyr behandling for milde til moderate angst, depresjon, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din, tilbudet er gratis og vi har kort ventetid.

  RPH kan du lese mer om her.

  I tillegg tilbyr Ringerike kommune en del kurs til alle som er i behov av det - uavhengig av om du har tjeneste hos oss fra før. 

  • Tankeviruskurs
  • Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon (KiD)
  • Kurs i mestring av belastning (KiB)
  • Kurs i forebygging og mestring av depresjon for seniorer
   - "Takk, bare bra."

  Du kan lese mer om kursene og ta kontakt med oss, pykisk helse.
  De fleste kursene er gratis, men på enkelte kan det være betaling for kursmateriell.

  Mentale Helse Ringerike og Hole

  Alle har en mental helse, og det er det organisasjonen Mental Helse jobber for, nemlig økt åpenhet og forebygging av psykiske helseutfordringer. Egenverd og mestring er viktige stikkord.

  Mental Helse har et eget lokallag i Ringerike og Hole. De har ulike aktiviteter og tilbud.

  De har egen nettside og Facebookgruppe.

  Fontenehuset Hønefoss

  Fontenehuset Hønefoss er et tilbud for innbyggere i Ringerike, Jevnaker og Hole kommune som har eller har hatt psykiske helse utfordringer.

  Fontenehuset Hønefoss er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper, Ved å delta i arbeidsdagen på fontenehuset vil du kunne oppleve mestring, motivasjon og økt selvtillit i et sosialt fellesskap.

  De holder til i nye lokaler rett ved Alles kulturhus. Du kan lese mer om tilbudet til Fontenehuset.

  Blå kors Ringerike

  I mer enn 20 år har Blå kors jobbet med mennesker som trenger bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Kompetente ansatte hjelper deltakere til å bli bedre rustet til å få og beholde en jobb. Les mer om Blå kors.

  Blå kors ønsker at deltakerne skal:

  • Se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Få hjelp til å finne og dyrke frem talenter.
  • Prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging.
  • Få veiledning slik at de lettere kan få og beholde jobb.

  Dersom du trenger noen å snakke med

  • Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123

  • Arbeidslivstelefonen: 225 66 700

  • Kirkens SOS, krisetelefon: 22 40 00 40 

  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

  Helsenorge

  Helsenorge har en egne sider for deg som sliter med selvmordstanker og/eller for deg som er bekymret for noen. 

  Helsenorge.no

  Siste endret: 06.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?