Du er her: Hjem / Aktuelt / Midlertidig vei for E16 skaper utfordringer

Innhold

  Midlertidig vei for E16 skaper utfordringer

  Mandag kveld åpnet Statens vegvesen den midlertidige omkjøringsveien for E16. Denne veien skal brukes mens det gjøres helt kritiske og nødvendige sikringstiltak etter raset ved Årbogen. For noen skaper det endrede kjøremønsteret utfordringer.

  Akutt behov for utbedring

  Flere skred og utglidninger i Ådalselva i forbindelse med uværet “Hans” og i tiden etterpå, har ført til at toppen av elveskråningen ved Årbogen har flyttet seg bakover mot E16. Statens vegvesen så derfor behov for å etablere en midlertidig vei for E16 som kan brukes når Europaveien må stenges i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet.

  - Den midlertidige veien gjør at trafikken blir ledet over på Follumvegen, som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen. En slik løsning fører til endret kjøremønster og større trafikk på Follumsvegen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord.  (foto: Statens vegvesen)

  Følger situasjonen tett

  Statens vegvesen understreker at omkjøring aldri er en ideell løsning.

  – Alternativet ville vært å sende store mengder trafikk, inkludert mange vogntog, gjennom sentrumsgatene i Hønefoss, med de store utfordringene det gir. Vi er klar over at dette er en utfordring og belastning for myke trafikanter ved Risesletta, hvor det ikke er gang- og sykkelvei, og at det gir utfordringer knyttet til kryssing.

  Statens vegvesen følger situasjonen tett og vurderer avbøtende tiltak knyttet til forsterket skilting. Samtidig klarer de ikke å løse at dette er en permanent strekning som ikke har gang- og sykkelvei.

  Vil jobbe så raskt som mulig

  Sikringstiltak starter så raskt som mulig når alle forhold er vurdert og avklart. Det er usikkert hvor lang tid disse arbeidene vil ta før strekningen kan gjenåpnes.

  – Gjenåpning avhenger av utviklingen i elva og hvor raskt det lar seg gjøre å komme i gang med forsterkning av terrenget inn mot E16.

  Eiterjord forteller at de samarbeider med kommunen som gjennomfører daglig dronefotografering for å følge opp utviklingen av skredet og hvordan raskanten utvikler seg.

  – Jeg kan forsikre at dette arbeidet har topp prioritet og det vil arbeides så raskt som mulig, men her er det noen variabler som vi ikke har kontroll over. Hastigheten for forsterkningsarbeidet påvirkes både av vær og vannføring, samtidig som vi må ta hensyn til forsvarlig anleggsgjennomføring og sikkerheten.

  Ta hensyn til myke trafikanter

  Eiterjord har en tydelig oppfordring.
  – Å ferdes i trafikken er en dugnad hvor alle har ansvar og må bidra, og vi som bilister har et særlig ansvar for å ta hensyn til myke trafikanter. Dette gjelder alltid, men spesielt i en slik krevende situasjon. Følg og respekter skilting, vær obs på og ta hensyn til de som går og sykler på strekningen.

  (foto: Statens vegvesen)

  Siste endret: 06.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?