Du er her: Hjem / Aktuelt / Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Innhold

  Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

  Skal du være garantert redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO og gratis kjernetid i barnehagen i barnehage- eller skoleåret 2021-2022, må du søke innen 1. juli. Husk å legge ved skattemeldingen for 2020.

  Hvem kan få redusert betaling i barnehagen?

  Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Med dagens makspris i barnehagen, betyr dette at husholdninger med en samlet inntekt opp til 592 160 kroner kan ha rett på en reduksjon i foreldrebetalingen.

  Hvis din familie har en samlet inntekt under 583 650 kroner i året, får barn fra høsten det fyller 2 år og eldre, innvilget gratis kjernetid 20 timer per uke.  

  Inntektsgrensene blir vanligvis justert 1. august hvert år.

  Hvem kan få redusert betaling i SFO?

  Fra 01.08.2020 er retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

  Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse. Om husholdningens skattbare inntekt er under 618 333 kroner i året og eleven har 100 % SFO-plass inkludert morgen kan du søke om redusert betaling. 

  Ordningen gjelder ikke for elever med SFO-plass på 3. og 4. trinn. Dersom husholdningens årsinntekt er under 3G ( 299 574 kroner) kan du søke om redusert betaling for elever på 3. og 4. trinn.   

  Må jeg søke på nytt hvert år?

  Ja, du må søke om redusert foreldrebetaling hvert år.

  Har du vedtak om redusert foreldrebetaling nå som går ut i juli 2021, må du søke på nytt før 01.07.21 for å ha vedtak klart til nytt barnehage- og skoleår.

  Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  Hver familie sender en søknad, også dersom du har flere barn i barnehagen og/eller SFO. Du må betale full pris for plassen frem til søknaden er godkjent.

  Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehage- eller skoleåret, kan du sende ny søknad.

  • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme folkeregisteradresse som barnet.
  • Husstandens inntekter må dokumenteres skattemeldinger for 2020 (tidligere selvangivelse).
  • Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumenters med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. 

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

   

  Mer informasjon om inntekstgradert foreldrebetaling

  I barnehage

  I SFO

  Er det redusert betaling på kostpenger?

  Nei, det er ikke redusert foreldrebetaling på kostpenger. Kostpenger er penger for mat, og dette vil komme i tillegg. Barnehageeier bestemmer selv hvor mye dere skal betale for maten i barnehagen.

  Har du spørsmål?

  Har du spørsmål om priser, betalingsmoderasjon eller søknadsskjema kan Servicetorget hjelpe deg. Send en e-post med dine spørsmål til Servicetorget eller ring 321 17 400.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?