Du er her: Hjem / Aktuelt / Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Innhold

  Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

  Skal du være garantert redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO og gratis kjernetid i barnehagen i barnehage- eller skoleåret 2022-2023, må du søke innen 1. juli. Husk å legge ved skattemeldingen for 2021.

  Hvem kan få redusert betaling i barnehagen?

  Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Med ny makspris  fra 1. august i barnehagen, betyr dette at husholdninger med en samlet inntekt opp til 559 167 kroner kan ha rett på en reduksjon i foreldrebetalingen.

  Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Familier med en samlet inntekt under 598 825 kroner i året rett til gratis kjernetid.  

  Hvem kan få redusert betaling i SFO?

  Fra 01.08.2020 er retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

  Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. - 4. klasse. Om husholdningens skattbare inntekt er under 653 333 kroner i året og eleven har 100 % SFO-plass inkludert morgen kan du søke om redusert betaling. 

  Alle elever i 1. klasse får gratis SFO 12 timer i uka. Denne ordningen gjelder alle elever uavhenging av foreldrenes inntekt. Du trenger ikke søke om dette. 

  Må jeg søke på nytt hvert år?

  Ja, du må søke om redusert foreldrebetaling hvert år.

  Har du vedtak om redusert foreldrebetaling nå som går ut i juli 2022, må du søke på nytt før 01.07.22 for å ha vedtak klart til nytt barnehage- og skoleår.

  Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  Hver familie sender en søknad, også dersom du har flere barn i barnehagen og/eller SFO. Du må betale full pris for plassen frem til søknaden er godkjent.

  Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehage- eller skoleåret, kan du sende ny søknad.

  • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme folkeregisteradresse som barnet.
  • Husstandens inntekter må dokumenteres skattemeldinger for 2021 (tidligere selvangivelse).
  • Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumenters med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. 

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

   

  Mer informasjon om inntekstgradert foreldrebetaling

  I barnehage

  I SFO

  Er det redusert betaling på kostpenger?

  Nei, det er ikke redusert foreldrebetaling på kostpenger. Kostpenger er penger for mat, og dette vil komme i tillegg. Barnehageeier bestemmer selv hvor mye dere skal betale for maten i barnehagen.

  Har du spørsmål?

  Har du spørsmål om priser, betalingsmoderasjon eller søknadsskjema kan Servicetorget hjelpe deg. Send en e-post med dine spørsmål til Servicetorget eller ring 32 11 74 00.

  Siste endret: 12.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?