Du er her: Hjem / Aktuelt / Kvikkleire og rasfare i Ringerike

Innhold

  Kvikkleire og rasfare i Ringerike

  Den tragiske katastrofen som rammet Gjerdrum kommune i romjulen har igjen satt kvikkleire på dagsorden. Ordfører ønsker nå at både politikere og innbyggere skal få god informasjon om arbeidet og de vurderingene som gjøres knyttet til kvikkleire og rasfare på Ringerike.

  Det skal være trygt å bo i Ringerike

  - Vi kjenner til at det er flere fareområder for skred i kommunen. Flere av disse områdene er i Hønefoss, og det er naturlig at folk kan være bekymret, sier ordfører Kirsten Orebråten. 

  Ordføreren ønsker at både politikere og innbyggere skal få god informasjon om arbeidet og de vurderingene som gjøres knyttet til kvikkleire og rasfare på Ringerike.

  - Jeg vil at alle skal føle seg trygge i Ringerike kommune. Da er det viktig å kjenne til fakta. Jeg har derfor bedt om at det gjennomføres et temamøte i kommunestyret med det første, fortsetter Orebråten.

  Ordføreren understreker at kommunen har dyktige fagfolk som jobber med dette, og som er i dialog med nasjonale fagmyndigheter og eksperter på området.

  God kompetanse og mye godt arbeid

  - Vi er heldige som har god geologisk kompetanse i kommunen slik at vi kan følge opp disse sakene godt.

  Vi har også god dialog med NVE som er fagmyndigheten på området og vi skal holde politikerne og innbyggerne godt orientert om dette fremover.

  En orientering for kommunestyret er derfor ett godt initiativ for å starte på dette, sier rådmann Tore Isaksen.

  God dialog med NVE

  Kommunen har også vært i dialog med Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), etter skredet på Gjerdrum.

  NVE er den nasjonale skredmyndigheten og de har vært tydelige på at sannsynligheten for skred ikke er økt etter skredet på Gjerdrum.

  I Ringerike er det flere som bor på kvikkleire, og det er viktig å vite at kvikkleire som får ligge i ro er trygg å bo på.

  Det er viktig at vi vet hva vi gjør

  Utløsning av skred henger sammen med erosjon i vassdrag over tid, eller av menneskelige inngrep. De fleste kvikkleireskred er menneskeskapt og kan unngås ved at man unnlater å gjøre terrenginngrep.

  Derfor er det viktig at innbyggerne som bor i områder med kvikkleire i grunnen er klar over dette, slik at det ikke gjøres noe som kan svekke stabiliteten.

  Meld i fra

  Dersom det skulle observeres større endringer i terrenget, slik som sprekker eller utglidninger, er det viktig at dette meldes inn til kommunen.

  I løpet av den siste tiden har det kommet noen slike henvendelser til kommunen. Vi søker da faglig bistand fra NVE, til å vurdere om det er enkelte områder som kan være aktuelt å vurdere på nytt.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?