Du er her: Hjem / Aktuelt / Saken er henlagt

Innhold

  Saken er henlagt

  Ringerike kommune viser til pressemelding av 15. september 2021 vedrørende politiets etterforskning. I brev av 7. oktober 2021 fra Sør-Øst politidistrikt ble kommunen orientert om at forholdet er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

  Ikke avdekket noen straffbare forhold

  Rådmannen er glad for at politiets etterforskning ikke har avdekket straffbare forhold og at saken nå er avsluttet fra politiets side.

  Selv om saken er avsluttet hos politiet ønsker rådmannen og leder av varslingssekretariatet en forvaltningsrevisjon av midlene bevilget kommunen for bosetting av flyktninger med særskilte behov i tidsrommet 2018 til og med 2020. Rådmannen ønsker også at det foretas kontroller for 2016.

  Rådmannen har derfor bedt kontrollutvalget i Ringerike kommune om at kommunerevisjonen undersøker om de særskilte tilskudd som kommunen har søkt om og fått godkjent av IMDI for bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og eller atferdsvansker er forvaltet i tråd med regelverket.

  Rådmann - Tore Isaksen
  Leder varslingssekretariatet - Trude Bredal Steinmo

   

  Siste endret: 07.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?