Du er her: Hjem / Aktuelt / Politisk markering i Hønefoss sentrum

Innhold

  Politisk markering i Hønefoss sentrum

  Informasjon om bakgrunnen for tillatelsen som er gitt til SIAN for å gjennomføre en politisk markering i Hønefoss lørdag 22. mai.

  Politisk markering i Hønefoss sentrum

  Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har søkt om, og fått tillatelse til å gjennomføre en politisk markering med stand på Søndre Torg i Hønefoss sentrum lørdag 22. mai i tidsrommet mellom klokken 13.00 til 15.00.

  I samme tidsrom er det søkt om og gitt tillatelse til å gjennomføre en motdemonstrasjon på et annet sted på torget.

  Det er Ringerike kommune som har gitt tillatelse til både markeringen og motdemonstrasjonen. Her er begrunnelsen for tillatelsen, politiets råd til foreldre og en fellesuttalelse fra partiene i kommunestyret.

  Redusert fremkommelighet på torget

  Politiet gjennomfører flere ferdselsregulerende tiltak og vil være til stede med synlig politi. Det er viktig at alle følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

  Politiet tilrettelegger for at markeringene gjennomføres trygt for alle, og ønsker å informere om redusert fremkommelighet på og ved Søndre Torv.

  Søndre Torv vil bli sperret av ved adkomstveiene inn mot torget. Adkomst til torget vil primært foregå inn fra Stabells gate og Fossveien. Politiet vil så langt som mulig legge til rette for at publikum og kunder kan gå til og fra butikkene på Søndre Torv, men det vil bli begrenset mulighet for dette i tidsrommet mellom kl. 13.00 og 15.00.

  Politiets oppfordring til foreldre

  Politiet har erfaring med at slike arrangementer skaper sterke følelser, og tilrettelegger for at markeringene skal gjennomføres trygt for samtlige involverte.

  Politiet oppfordrer den enkelte forelder til å ta en god prat med sin ungdom i forhold til eventuell tilstedeværelse og adferd. Det er spesielt viktig at man følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

  Steinkasting, vold og andre hendelser gir dessverre uønskede konsekvenser for alle involverte. Det samme gjelder trengsel og situasjoner som i verste oppleves kaotisk og traumatisk.

  Det er primært ungdom og unge voksne som har stått for slike handlinger. Politiet understreker at de som arbeider i politiet ønsker det beste for din ungdom. Det er viktig at ungdom ikke gjør seg skyldig i straffbare forhold som får konsekvenser for den enkelte i fremtiden.

  Det er lett å la seg rive med, og det er derfor ekstra viktig at du som har den beste kontakten med din ungdom snakker med dem om dette på forhånd.

  Ungdommen – vårt felles ansvar – vår felles fremtid.

  Kai Spurkeland forklarer mere om dette i denne videoen.

  Hvorfor har Ringerike kommune gitt tiltaltelse til SIAN?

  Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har søkt Ringerike kommune om å avholde en politiske markering med en stand på Søndre Torg lørdag 22. mai, i tidsrommet mellom klokken 13.00 og 15.00.

  Ringerike kommune har behandlet søknaden i tråd med vanlige retningslinjer og prosedyrer, og på den bakgrunn gitt SIAN tillatelse til å gjennomføre det de har søkt om.

  At kommunen har gitt tillatelse til bruk av Søndre Torg til dette, betyr ikke at arrangementet organiseres eller gjennomføres i kommunens regi.

  Det betyr heller ikke at kommunen godkjenner, støtter, stiller seg bak eller på annen måte innestår for innholdet.

  Tillatelsen er gitt med bakgrunn i at kommunen respekterer innbyggernes ytringsfrihet og legger til rette for innbyggernes bruk av ytringsfriheten.

  Å ytre seg kritisk om visse sider av samfunnet, herunder om religion, er tillatt. Å ytre seg hatefullt eller sterkt krenkende om individer eller grupper av individer, basert på kriterier som noens etnisitet eller religion, kan derimot etter omstendighetene være forbudt og i enkelte tilfeller også straffbart.

  At enkelte ytringer er forbudt, betyr likevel ikke at kommunen kan innskrenke SIANs mulighet til å holde den omsøkte markeringen, basert på en forhåndsvurdering av om den kan tenkes eller forventes å inneholde ulovlige ytringer.

  Som offentlig myndighet forholder kommunen seg til at bruk av ytringsfriheten er tillatt for alle uten forhåndssensur. 

  Fellesuttalelse fra kommunestyret

  SIANs holdninger er uønsket i Ringerike

  Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har nå varslet at de, som ledd i sin turné i landet, også skal markere seg i Ringerike.

  Alle partiene som er representert i kommunestyret i Ringerike fordømmer SIANs holdninger, selv om SIAN rent prinsipielt har rett til å ytre seg, SIAN har gjentatte ganger misbrukt ytringsfriheten systematisk ved å spre sitt ulovlige og hatefulle budskap.

  Deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under hatkriminalitet.

  Mange vil forståelig nok vise sin motstand mot SIAN sitt budskap også i Ringerike. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner.

  Som representanter for partier i Ringerike kommunestyre vil vi markere at SIAN og deres provokasjoner er uønsket her hos oss.

  Medlemmer av kommunestyret i Ringerike kommune

  Siste endret: 01.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?