Du er her: Hjem / Aktuelt / Ringerike blir Miljøfyrtårn

Innhold

  Ringerike blir Miljøfyrtårn

  Ringerike kommune er nå i gang med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå er hovedkontoret for kommuneadministrasjonen sertifisert, sammen med Haug barnehage og Benterud skole. Det synlige beviset på at Ringerike er i ferd med å bli en miljøkommune blir overlevert i kommunestyret 11. desember.

  Et politisk ønske om miljøretning

  Kommunestyret i Ringerike har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for styringen av kommunen. Et ledd i dette er å sikre at kommunen selv er et godt miljøforbilde. Derfor innføres miljøledelse og alle kommunens virksomheter skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.

  Ringerike ønsker å være et godt eksempel innen miljø, både overfor innbyggerne og næringslivet. Når prosessen med sertifisering er vil Ringerike kommune være et Miljøfyrtårn, som skal være med på å vise vei mot et fremtidsrettet og bærekraftig samfunn.

  Hva har vi gjort i kommunen til nå?

  Ett av grunnprinsippene i Miljøfyrtårn er "kontinuerlig forbedring", og vi skal stadig bli bedre på miljø. Likevel har vi i løpet av sertifiseringsprosessen tatt tak i flere ting når det kommer til interne systemer og rutiner.

  Noen eksempler på hva som er gjort.

  • Vi utarbeider en bilparkstrategi for kommunen, og allerede i dag har vi fått på plass rutiner for å sikre at vi i utgangspunktet anskaffer elbiler. Eventuelle kjøp av alternative kjøretøy må behovsvurderes og argumenteres for. 
  • Vi har integrert en rekke miljøkrav i anskaffelsesstrategien vår, og vurderer relevante krav innen blant annet miljøledelsessystem, miljømerking, avfallshåndtering, ressursbruk, fossilfri transport, energieffektivitet, m.m.
  • Vi er i gang med å anskaffe renovasjonstjenester for alle kommunale virksomheter, for å sikre god kildesortering effektiv avfallshåndtering. Inntil vi får landet en anskaffelse, har vi utarbeidet midlertidige lokale løsninger for kildesortering.

  Hvor er vi i prosessen?

  I november 2020 mottok Ringerike kommune sine første sertifikater. Da sertifiserte vi det som i Miljøfyrtårnsammenheng kalles "Hovedkontoret", bestående av rådhuset, Fossveien, IT-avdelingen og fellesfunksjonene, slik som eiendomsforvaltning, innkjøp og HR. Disse utgjør alle en del av kommunens sentrale administrative tjenester. Det at vi tar hovedkontoret først, gjør jobben lettere for de etterfølgende virksomhetene i kommunen.

  I tillegg ble Haug barnehage og Benterud skole sertifiserte, etter at de ble valgt som pilotvirksomheter.
   
  Nå jobbers det videre med sertifisering av alle de øvrige virksomhetene og sektorene.

  Her kan du lese mere om miljøledelse og om Miljøfyrtårn i Ringerike.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?