Du er her: Hjem / Aktuelt / Ringerike prioriterer barn og unge

Innhold

  Ringerike prioriterer barn og unge

  Selv om vi ser flere og flere tegn på at vi er på vei ut av pandemien og tilbake til en hverdag vi har lengtet etter, så må vi være forberedt på at virkningene av pandemien vil følge oss i lang tid fremover, sier ordfører Kirsten Orebråten.

  Når kan vi egentlig si - etter pandemien?

  Pandemien har satt sine spor både i samfunnet, økonomien og for hver enkelt av oss. Vi vet at flere vil komme til å slite med senvirkningene av pandemien. Enkelte i lang tid fremover.

  - Uten å dempe gleden over at pandemien nærmer seg slutten er det viktig at vi tar dette inn over oss, sier ordfører Kirsten Orebråten.

  I tillegg til alvorlig sykdom og lidelse, har pandemien også ført til stor sosial avstand, isolasjon og ensomhet. Det er mange som nå har behov for at samfunnet vender tilbake til mere normale tilstander, og det er mange som har behov for at noen stiller opp for dem.

  - I Ringerike har vi vært veldig opptatt av å ta vare på de yngste i samfunnet. Derfor har vi systematisk bygget opp kompetanse og ressurser til innsats overfor barn og unge, sier Orebråten

  Ordfører Kirsten Orebråten kan konstatere at et samlet kommunestyre gjennom mange år har stått bak å prioritere tidlig innsats overfor barn og unge.

   

  - I media har vi flere ganger kunnet lese om kommuner som har valgt å omdisponere for eksempel helsesykepleiere fra skolen til smittesporing og annet. Det har vi ikke gjort i Ringerike. Vi har ikke flyttet ressursene vekk fra innsatsen overfor barn og unge og over til andre tjenester nå i pandemien, sier Orebråten.

  - Vi er tett på de vi kan hjelpe

  Sølvi Bergerud har vært hovedtillitsvalgt i Ringerike kommune for Norsk sykepleierforbund i 10 år, og har lang erfaring fra arbeidet med barn og unge.

  - Gjennom pandemien har helsesykepleierne fått være der de skal være, nemlig på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Helsesykepleiere og andre har vært til stede for barn og unge, foreldre og familier, og det har vi sett et stort behov for, sier Sølvi Bergerud.

  Sølvi Bergerud jobber i dag som helsesykepleier i forebyggende enhet ved Benterud skole. Hun registrerer hvor viktig dette arbeidet er.

  - Under pandemien har vi sett en økende tendens til press på familier, både i forhold til oppdragervold, ensomhet og annen psykisk uhelse. Det er derfor viktig med tidlig innsats, stabilitet og kontinuitet, sier Sølvi Bergerud.

  Både Sølvi Bergerud og Karianne Hagen, som er den nåværende hovedtillitsvalgte for Norsk sykepleierforbund understreker dette.

  - Vi er svært glade for at dette prioriteres så tydelig i vår kommune, sier Bergerud og Hagen.

  Ringerike har prioritert riktig

  - Vi har hele tiden ment at skolehelsetjenesten og helsestasjonene er noen av de viktigste nettverkene rundt barn og unge, som også er blant de mest utsatte innbyggerne våre. Vi får jevnlig tilbakemeldinger om at denne innsatsen fanger opp og tar tak i problemer som de unge har, sier Orebråten.

  Dette er også en diskusjon som vi nå ser kommer om hvor store og alvorlige senskadene etter pandemien vil kunne være, og hva kan den ha påført barn og unge.

  - Jeg er bekymret for det vi ser og hører, og er derfor glad for at vi har valgt å prioritere dette arbeidet, selv i en utfordrende tid.

  Vi skal sørge for at vi fortsatt husker på de som har hatt den største utfordringen med pandemien, og på de som vil streve med virkningen av den i tiden fremover.

  I Ringerike sier vi at vi setter barna først. Det er godt å se at vi også gjør det i praksis.

  Som ordfører er jeg stolt over den faglige tyngden organisasjonen har i dette arbeidet. Vi har sterke fagmiljøer både innenfor den forebyggende innsatsen, men også i de tjenestene som må trå til i de tilfellene familier og enkeltpersoner trenger hjelp, avslutter Orebråten.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?