Du er her: Hjem / Aktuelt / Sammen mot rus

Innhold

  Sammen mot rus

  - Vi håper på en holdningsendring! Vi har et godt støtteapparat gjennom skolen, helsetjenesten og familie, men skal det skje en betydelig endring, så er det nok vi unge som må pushe hverandre! sier Ingvild Søreide, russepresident ved Ringerike videregående skole.  Derfor ba russestyret og elevrådet om hjelp til viktig innsats mot rusbruk.

  Bekymret 

  På Ringerike videregående skole sitter årets russepresident sammen med lederen av elevrådet, Anes Alnajjar. De snakker med Anita Håndstad Holtan og Mette Preston som er helsesykepleiere ved de to videregående skolene i Ringerike. Alle fire er bekymret for en økende bruk av rusmidler blant unge. 

  – Jeg tror vi kjenner flere som er avhengig, sier Ingvild Søreide, russepresident ved Ringerike videregående skole. Hun får støtte av Anes Alnajjar, lederen i elevrådet.
  – Ja, det tror jeg også!  Det er et sånt sitat som går igjen blant ungdommen, forteller Anes. – Det er at folk sier at de vil leve i Exit-verden. Etter den serien på NRK som handler om menn som er mangemillionærer og driver med dop, damer og innsidehandel. Det er overraskende mange som sier at de lever Exit! 

  Bildet viser elever og helsesykepleiere sitte og prate rundt et bord .

  Deler bekymringen for rusbruk blant unge. Leder av elevrådet, russepresidenten og helsesykepleierne i Ringerike. (foto: Ringerike kommune)

  Feig, eller? 

  Anes går i 2. trinn. Han synes bruken av rusmidler har økt det siste året, det er russepresidenten enig i.  

  – I fjor i 1. trinn følte jeg at det ikke var kultur for å bruke narkotika, men nå blir det mer og mer vanlig, synes Anes.
  – I år hører jeg enkelte si at det er kult å bruke narkotika. Dersom du ikke bruker det, så blir du sett på som feig. Det som er farlig, er når “alle” tror at alle andre gjør det. Da kan en lett tenke at jeg også kan - eller må - gjøre det! At det ikke er så farlig. 

  Normalisering av rusbruk 

  Helsesykepleierne ser den samme trenden og advarer mot en normalisering av rusmidler. 
  – Det vi er bekymret for er denne normaliseringen. Det virker som en lav terskel for å bruke hasj i hverdagen og at på fest er det kokain som gjelder.  Denne normaliseringen gjør det dessverre lettere å si ja til bruk.
  Russepresidenten bekrefter dette.  
  – Det virker som det er en hverdagslig holdning til at man kan ta litt hasj når man “chiller”. Mens kokain blir mer sett på som partydop! Da er det fest! 

  Bildet viser leder av elevrådet, russepresidenten og to helsesykepleiere.

  Står sammen i kampen mot rus, de unge, skolene og kommunen: (fra venstre) Anes Alnajjar, Ingvild Søreide, Anita Håndstad Holtan og Mette Preston. (foto: Ringerike kommune)

  Påvirker også de yngre 

  Anita Håndstad Holtan sier at det som før var mest vanlig for russekullet, nå sprer seg nedover til de yngre alderstrinnene.  
  – Vi ser er at privatfestene har et større aldersspenn enn tidligere. Det kan være fester med ungdom fra 15-16 år helt opp til 18-19 år. Derfor er vi redd for at kulturen for bruk av kokain, starter tidligere enn før. Før var det mest utbredt blant russen.

  Mette Preston, helsesykepleier ved Hønefoss videregående skole, forteller om eksempler der enkelte blir rusavhengige i løpet av russetiden.  
  – Det som slår meg er: vet unge – ja, og voksne for den sakens skyld, at hvem som helst faktisk kan bli avhengige? Eller tror man fortsatt at det kun skjer med “de andre”, spør hun og minner om at kokain er et sentralstimulerende rusmiddel, som er veldig avhengighetsskapende. 

  Felles innsats 

  Etter ønske fra russestyret og elevrådet har nå de to videregående skolene i samarbeid med forebyggende helse og rustjenesten i Ringerike kommune satt i gang forebyggende tiltak mot rus.  

  Denne uken ble både elever og foresatte invitert til foredraget “Midt i trynet” på Byscenen i Hønefoss. Et sterkt interaktivt foredrag der blant andre tidligere rusmisbruker, Richard Prøsch, fra Porsgrunn fortalte sin sterke historie. Et foredrag der fakta om rus går hånd i hånd med dyrekjøpt erfaring.
  – Jeg har kastet bort så mange år av livet mitt på dop, fortalte Richard, som oppfordret alle til å reflektere over egne valg.
  – Hva velger du dersom du blir tilbudt narkotika på fest? 

  Bildet er fra foredraget "Midt i trynet". Fra scenen.

  Fra Byscenen i Hønefoss og foredraget "Midt i trynet" som elevene ved de videregående skolene (foto: Ringerike kommune)

  For elevene ved de to videregående skolene var foredraget obligatorisk. Også elever ved Ringerike folkehøgskole var til stede. I tillegg var foresatte invitert til en egen kveldssamling. Målet er en felles innsats mot rus. Og i løpet av vinteren skal kommunens rustjeneste besøke avgangskullene på de videregående skolene. 

  – Håper at folk skjønner at det ikke bare er fest og moro, men at bruken av narkotika kan få store konsekvenser. Det er ikke sånn at du er den ene heldig å slippe unna, for dersom du fortsetter med dop, så blir du avhengig! Jeg håper virkelig at folk skjønner at det ikke er kult, sier Ingvild Søreide.

  Trenger du å snakke med noen? 

  I tillegg til helsesykepleierne og rådgiverne på skolene, har Ringerike kommune flere du kan ta kontakt med for råd og veiledning. 

  Avdelingen Psykisk helse og rus er tverrfaglig sammensatt. Her kan du blant annet få snakke med sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, miljøarbeidere, helsefagarbeidere, psykolog, lege og erfaringskonsulenter.
  Du kan lese mer om tilbudet her: Psykisk helse og rus.

  I tillegg kan du finne informasjon på sidene under.
  Der kan du også snakke eller chatte med voksne fagfolk.

  Siste endret: 24.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?