Du er her: Hjem / Aktuelt / Sterk og viktig utstilling om vold og overgrep mot barn

Innhold

  Sterk og viktig utstilling om vold og overgrep mot barn

  "Hvis klær kunne fortelle 1 og 2" er utstillinger som belyser et sterkt og tabubelagt tema som ofte er forbundet med fortielse, skyld og skam. Temaet er vold og overgrep mot barn.

  Sterke fortellinger

  Utstillingene er en dokumentasjon om vold og overgrep mot barn og unge, der bilder og gjenstander etterlater seg tydelige og sterke avtrykk. Gjennom klær, dukker, bøker og andre gjenstander som har tilhørt små utsatte barn fortelles historier om lengsel etter beskyttelse. Alt som fortelles er sant og bringer tilskuerne så nær utsatte som det er mulig. 

  Foto: Utstillingen viser klær og gjenstander som har tilhørt voldsutsatte barn.

   

  Utstillingenes intensjon er å bringe barnefortellinger så nær tilskueren at det skaper følelsesmessig engasjement og mot til handling på vegne av de minste barna.

  Utstillinger på norgesturnè

  Utstillingene har vandret Norge rundt siden 2012, men turen er enda ikke slutt, og i år har utstillingene 10 års jubileum. Fra 12.-19. oktober vises begge utstillingene i Ringerike, og vi oppfordrer innbyggerne til å ta turen.

  Voldsforebyggende arbeid

  Med utstillingen ønsker vi å belyse et tema som er tabubelagt og forbundet med fortielse, skyld og skam. Vold og seksuelle overgrep mot barn er et av våre mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep.

  Vold og overgrep påfører barna smerter og skader, og i noen tilfeller, skader som varer livet ut. I arbeidet mot vold og overgrep mot barn er det nødvendig med innsats både mot de grunnleggende sosiale årsakene, mot risikofaktorer og mot områder og tjenester som i større grad kan gi umiddelbar effekt.

  Et godt voldsforbyggende arbeid krever tidlig innsats, langsiktighet og god samordning, og økt innsats på tiltak for å forhindre at vold og overgrep oppstår.

  Tverrfaglig arbeidsgruppe

  I februar 2017 ble det etablert en tverrfaglig og tverretatlig arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Målet var å utarbeide en langsiktig plan for implementering av tiltak mot vold og seksuelle overgrep. Gruppen har sammen med enhetene i vår organisasjon, arbeidet med ulike tiltak for å implementere veileder for vold i nære relasjoner, rutiner og veiledere i barnehage og skole.

  Ringerike kommune har hatt oppmerksomhet knyttet til temaet vold og overgrep over flere år, og vi har mange medarbeidere med god kompetanse på området. Vi kan likevel bli enda bedre på å avdekke overgrep og hjelpe barn og unge som er utsatt for dette.

  Åpningstider

  Utstillingen varer fra 12.- 19. oktober.

  Ukedager kl. 12.00 – 18.00
  Lørdag kl. 12.00 – 15.00

  Sted
  Hønefoss Bru 1, Sentrumskvartalet 1.etg

  Kontakt

  Har du spørsmål kan du ta kontakt med 

  Tove Smeby Vassjø

  Tlf: 918 43 987

  Siste endret: 18.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?