Du er her: Hjem / Aktuelt / Takk til alle på Hov gård

Innhold

  Takk til alle på Hov gård

  Ansatte på Hov gård og andre som har bidratt, har hatt ekstra krevende arbeidsdager etter at det ble bekreftet koronasmitte i desember. Tøffe og lange arbeidsdager med omsorg for mange beboere, og i fullt smittevernutstyr tar på for de fleste. Med tett samarbeid og stå-på-vilje kunne de tirsdag markere at de har klart å unngå smittespredning, og igjen har tett opp til "normal hverdag" for beboere og ansatte.

  Et bofelleskap og et møtested

  Hov Gård ligger på nordsiden i Hønefoss. Som nabo får Hov Gård de nye byggene Hov Øst og Hov Vest, som åpnes til våren.

  Hov Gård er et bofelleskap med 30 leiligheter som har heldøgns-bemanning. Beboerene er voksne mennesker med ulike diagnoser. I tillegg til å ha hver sin leilighet, har de mulighet til å være sosiale i felles stuer og kjøkken.

  Hov Gård en stor arbeidsplass med 43 årsverk fordelt over 60 ansatte. Staben er sammensatt av vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Beboerne får tjenester etter behov, innenfor pleie og omsorgsbehov, å bo i egen leilighet, samt fritidsaktiviteter. Tjenestene er i tråd med de hjemmebaserte tjenestene. Dette er ikke institusjonsdrift som på et sykehjem.

  I tillegg har Hov Gård en kantine som er åpen for alle. Ukentlig kommer en del faste pensjonister fra nærområder for å ta en kopp kaffe, lese avisen eller spise middag der.

  Kantinen er også møtestedet for den populære «Torsdagsklubben», der opptil 100 mennesker med psykisk utviklingshemming, fra Ringerike, Jevnaker og Hole møtes. 

  På grunn av koronarestriksjoner, er ikke kantinen åpent for andre enn beboere og de "faste" kundene nå.

  Fra bofelleskap til "minisykehus" på kort tid

  Andre uken i desember ble det bekreftet at både beboere og ansatte var koronasmittet. Totalt åtte var mennesker var smittet. 

  Dette betydde at man raskt måtte teste alle beboere og ansatte, og at mange ansatte og beboere ble satt i karantene eller i isolasjon. Dessverre døde en av beboerene som var smittet av korona, dette var svært tungt for alle.

  - Vi måtte tenke nytt raskt, og organisere oss og jobbe annerledes, sier Elisabeth Innervik, enhetsleder for TTF Øst (tiltak til funksjonshemmede, Øst). Dette er ansatte på Hov Gård, Færdenmarka og Hov Alle.

  - Å ta vare på alle, gi omsorg og skape trygghet var viktig. Samtidig måtte vi gjøre alt for at ikke flere skulle bli smittet, forteller Innervik. 

  Istedenfor å flytte beboere fra sine vante og trygge omgivelser, ble det besluttet å rigge Hov gård fra å drive med målrettet miljøarbeid til lage et "minisykehus" med pleie og medisinsk behandling.

  Hov Gård hadde allerede etablert egne kohorter og team. Ansatte som var i karantene, bidro med andre oppgaver enn vanlig. De som kunne være fysisk tilstede, fikk andre oppgaver enn de de normalt utfører. Ansatte måtte arbeide på andre steder enn de var vant til. Samarbeid og samhold var fellesnevner for hele TTF, Øst (tiltak til funksjonshemmede, Øst)

  Hov gård måtte døgnbemannes på en helt annen måte, og det ble hentet inn blant annet personell fra andre institusjoner og tjenester. Beboere i tredje etasje fikk sin egen "faste" institusjonslege.

  Kommuneoverlegen og smittevernkontoret var viktig i arbeide med å gi råd og veilede hvordan lokalene måtte være, tiltak for å begrense smitten og smittesporing.

   
  De blir takket, og roser sine ansatte og kollegaer. Tillitsvalgt Anne Marie Edvartsen, avdelingsleder Parasto Salimi, enhetsleder Elisabeth Innervik og avdelingsleder Nina Bråthen. Avdelingsleder Kazhal Azari var ikke tilstede.

  Samarbeid, nettverk og dugnadsånd

  For å få innrettet Hov gård forsvarlig for beboere og ansatte, var det behov for at alle tjenester bidro, og at samarbeidet med lokale bedrifter fungerte.

  Kantinen gikk fra å være selvbetjent, til at de laget og leverte mat i porsjoner til både beboere og ansatte. Vaktmesterne måtte lage sluser med rene og urene soner, og i samarbeid med brann sørge for at alt var forsvarlig. Renholderne sørget for at arbeidet ble utført etter en omfattende renholdsplan.

  Staben i helse og omsorg organiserte mye av det praktiske, og kjennskap til egen organisasjon og nettverk til eksterne var viktig. 

  - Blant annet måtte vi få HRA til å komme oftere for å tømme søppel. Det blir mye ekstra avfall når man bruker fullt smittevernutstyr, forteller Gondola Guttormesen, kvalitetsrådgiver i helse og omsorg..

  - Menova tok på seg oppgaven med å vaske beboernes sengtøy, og levere rene dyner og puter. Til daglig skal beboerene skifte og vaske sengetøyet selv, sier Guttormsen.

  Kommunens eget smittevernlager var komplett på forhånd, slik at smittevernutstyret det var behov for, var tilgjengelig. 

  Godt arbeid begrenset og stoppet smittespredningen

  I løpet av fire dager, førte den felles innsatsen til at det kun var en ny person som ble smittet. De neste ukene var spennende, og utrolig nok ble ingen flere bekreftet smittet.

  Denne uken ble det markert at Hov Gård igjen kan driftes på en mer normal måte med vanlige smittevernregler. Representanter fra ansatte og lederteamet var tilstede og ble takket av kommunalsjef for helse og omsorg, Christine Myhre Bråthen.

  - Gratulerer med vel gjennomført innats i denne krevende situasjonen, sa Christine Myhre Bråthen.

  - Dere har bevist at med et godt lederteam, dyktige ansatte, tillit til hverandres kompetanse og en ryddig organisasjon, samhandler vi slik at tjenestene fungerer. Når en hendelse oppstår utover det normale, skal vi fortsette og forsterke det vi gjør til daglig. Uansett belastning og ekstra oppgaver, har dere vært profesjonelle og samkjørt, sa Myhre Bråthen.

  - Rådmannens og kommunalsjefens oppgave er å ha oversikt, sørge for at nødvendig hjelp og veiledning er tilgjengelig, og at vi er der uansett. Når det trengs beslutninger, er vi klare til å ta beslutninger raskt, sier Myhre Bråthen.

  På grunn av smittevernreglene kunne bare noen få representanter være tilstede på Hov gård, men ute i organisasjonen har ansatte fått marsipankake fra Ringerikskjøkken og Stjernegruppen.

   

  Renate Sønsteby og Stine Håkonsen hadde bakt marsipankaker. De er ansatt i Ringerikskjøkken, og arbeider i kantinen på Hov gård.

   

  Forsidefoto: Eli Harstad Iversen, Ringerikes Blad

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?