Du er her: Hjem / Aktuelt / Inkludering av barn i lavinntektsfamilier - tilskuddsordning 2020

Innhold

  Inkludering av barn i lavinntektsfamilier - tilskuddsordning 2020

  Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

  Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2020.

  Formålet med tilskuddsordningen

  Målet er å er dempe følgene av lav inntekt i familien, for barn og ungdom.

  Tilskuddsordningen skal være en måte for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert kultur- eller fritidsaktivitet, ferieaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer, sammen med andre.

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

  Les mer om ordningen og søk her

  Siste endret: 11.11.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?