Du er her: Hjem / Aktuelt / Trening ute og inne på treningssentre

Innhold

  Trening ute og inne på treningssentre

  Det er ikke åpent for trening på treningssentre for andre enn de, som har individuell veiledet trening, eller for de som får individuell behandling, opptrening eller rehabilitering av fysioterapeut, kiropraktor og lignende. All annen aktivitet ved treningssentre skal holdes stengt, uavhengig av om aktiviteten skjer innendørs eller utendørs.

  Mange spørsmål om treningssentre

  Det har vært reist flere spørsmål om forståelsen av den nasjonale covid-19-forskriften om stenging av virksomheter og da spesielt unntaket fra dette for treningssentrene.

  Paragraf 17a i forskriften åpner for at treningssentre kan benyttes ved:

  1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  2. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. 

  Punkt 2 er nærmere utdypet på helsedirektoratets hjemmesider, hvor det fremkommer at:

  "Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én til én-timer og én til to-timer eller såkalte duotimer. Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret."

  Med bakgrunn i mange spørsmål om dette lokalt har Ringerike kommune henvendt seg til Helsedirektoratet og bedt om en supplerende fortolkning av dette. 

  Ringerike kommune har fått følgende tilbakemelding på dette:

  «Det er ikke åpnet for at man kan trene individuelt og på egen hånd i treningsstudioet bare fordi man forhåndsbooker. Det skal være en individuell time med instruktør, typisk PT».

  Statsforvalteren har presisert dette ytterligere overfor kommunene:

  «Bestemmelsen i § 17a første ledd bokstav a, innebærer at all annen aktivitet ved treningssentre enn det som er nevnt i punktene 1 og 2, skal holde stengt. Det gjelder uavhengig av om aktivitet skjer innendørs eller utendørs. Bestemmelser åpner derfor ikke for at treningssentrene kan tilby trening utendørs i stedefor innendørs.»

  På denne bakgrunn minner Ringerike kommune om at det nå ikke er åpent for trening på treningssentre for andre enn de, som har individuell veiledet trening, eller for de som får individuell behandling, opptrening eller rehabilitering av fysioterapeut, kiropraktor og lignende. 

  All annen aktivitet ved treningssentre skal holdes stengt, uavhengig av om aktiviteten skjer innendørs eller utendørs.

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?